REGELING SUBSIDIE GROENE DAKEN VERRUIMD

Dankzij een initiatiefvoorstel van de VVD en Christenunie is er eerder een stimuleringsregeling groene daken ingevoerd in Leeuwarden. Het college heeft de stimuleringsregeling geëvalueerd. Daaruit is naar voren gekomen dat wie een plat dak van een laag groen wil voorzien, kan daarvoor in Leeuwarden nu meer subsidie krijgen.Tot dusver was het maximumbedrag voor een groen dak €1500, maar daar maakten maar weinigen gebruik van. Het maximale subsidie bedrag is nu verruimd naar €13.500. In totaal blijft er jaarlijks €150.000 beschikbaar. Op grotere gebouwen zijn inmiddels ook groene daken aangebracht: op het MCL, paleis van justitie, Kamer van Koophandel, Speelkoepel en de Stenden University. Bij de bouw van de nieuwe brandweerkazerne wordt ook een groen dak gerealiseerd.