Regeerakkoord VVD - CDA: vrijheid en verantwoordelijkheid

De fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV hebben op 30 september 2010 het regeerakkoord en het gedoogakkoord gepresenteerd (incl. financiële bijlage). 'Dit kabinet en deze politieke samenwerking heeft een ambitie, namelijk om Nederland sterker uit deze crisis te laten komen', zei VVD-fractievoorzitter Rutte bij de presentatie van de akkoorden. 'Wat we willen is niet alleen er voor zorgen dat Nederland qua staatsfinanciën weer gezond wordt, maar dat we tegelijkertijd Nederland ook versterken, dat we krachtiger worden. Maar ook dat het een land is waar een afspraak een afspraak is. Dat we niet alleen grenzen stellen maar ook grenzen handhaven.' meer >>>