Rapportage majeure projecten wordt te laat behandeld

Serge Hollander benadrukte namens de VVD fractie er veel waarde aan te hechten dat de Majeure Projectenrapportage zo snel mogelijk wordt behandeld. Er gaat veel geld om in de projecten waarover wordt gerapporteerd. Het is dan ook van essentieel belang dat informatie snel voorhanden is zodat de gemeenteraad haar controlerende taak goed kan uit voeren. De huidige rapportage is 6 maanden oud, dit is te oud om nog adequaat te kunnen sturen als gemeenteraad. De VVD fractie verzoekt u om de volgende keer de rapportage binnen 2 a 3 maanden te behandelen. Het college zegt toe dat de rapportage eerder kan worden behandeld.


College moet actief naar de verkeersveiligheid in en rondom Blitsaerd kijken


Tijdens de bespreking van het meerjaren infrastructuurprogramma 2011 vroeg Serge Hollander het college naar de verkeersveiligheid van de kruising Groningerstraatweg - Anne Vondelingweg. Het college heeft aanvankelijk kordaat gereageerd op deze vraag maar inmiddels is het al enige tijd stil. De VVD vraagt het college daarom nogmaals om actief naar de verkeersveiligheid in en rondom Blitsaerd te kijken en tot een afronding te komen.


Drachtstercomplex


Het college stelt te onderzoeken of een sloepenroute (verbinding tussen Van Harinxmakanaal en de Potmarge) financieel en technisch haalbaar. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken van dit onderzoek is, waarom u dit onderzoekt en welk belang u aan deze sloeproute hecht?


Westelijke invalsweg


In de rapportage wordt gesproken over een vastgesteld tracé. Inmiddels wordt er gesproken over twee verschillende tracés. Om misverstanden te voorkomen is het verstandig om de passage aan te passen.


Aquazoo


Wij begrijpen dat het initiatief voor uitbreiding van Aquazoo bij de ondernemer zelf ligt. Het verbaasd ons wel dat er geen plannen worden ontwikkeld. Kan het college aangeven wat daarvan de reden is? Onze fractie heeft begrepen dat indien er niet wordt uitgebreid Zodiac Zoos waarschijnlijk de komende jaren niet zal investeren in Aquazoo Friesland. De VVD zou dit zeer betreuren.