PROJECT KANSEN EN VERNIEUWINGEN: NU EINDELIJK KEUZES MAKEN VOOR PROJECTEN DIE WERKEN

Het project kansen en vernieuwingen heeft ruim 10 miljoen euro gekost. VVD-raadslid Aukje de Vries vindt dat het project te weinig resultaat heeft gehad. Er is te weinig sprake van duurzame uitstroom uit de bijstand en de vooraf gestelde doelen worden op veel fronten niet gehaald. De vermindering van het aantal bijstandsgerechtigden is niet gehaald. En eind 2010 stromen er ook nog eens 350 mensen via de WW terug in de bijstand vanuit tijdelijk gesubsidieerde banen. Dat is een grote vertekening van de cijfers. Leeuwarden zal bovendien te maken krijgen met . Volgens de VVD moeten er scherpere keuzes gemaakt worden. Niet 75% van het geld vastzetten in gesubsidieerde arbeid voor een kleine groep Maar het geld, dat waarschijnlijk na de rijksbezuinigingen lager zal worden, inzetten voor een bredere groep. Gesubsidieerd werk is kostbaar en helpt ook niet in het kader van de werkloosheidsbestrijding, want de uitstroom naar regulier werk is zeer beperkt. Het project kansen en vernieuwingen was een hagelschot, waarbij veel te weinig projecten raak waren en resultaat opleverden. De meest succesvolle projecten (zoals baanbrekersbeurs) waren ook nog eens de goedkoopste. Volgens de VVD moet Leeuwarden nu die zaken gaan doen die werken, en die zorgen dat mensen vanuit de bijstand een reguliere baan kunnen krijgen.