Huisvestingsverordening: tegen het opkoopverbod!

Naast de MTR ging het deze periode vooral over de huisvestingsverordening. Vorig jaar hebben we al uitgebreid gedebatteerd over een conceptversie, maar ook over deze sterk aangepaste definitieve versie weken de meningen behoorlijk uiteen. 

Wat regelt de huisvestingsverordening? De huisvestingsverordening regelt twee zaken: 

  1. Een opkoopverbod voor huizen met WOZ-waarde onder de € 260.000 voor een groot aantal wijken in de stad Leeuwarden. Concreet mogen deze huizen alleen gekocht worden voor eigen bewoning en niet verhuurt worden (particuliere verhuur). 
  2. Een onttrekkingsvergunning tweede woninggebruik in Grou en Warten. Woningen in deze dorpen mogen daarmee niet gekocht worden als een recreatiewoning. 

Net als vorig jaar hebben we als VVD kritiek geuit op het opkoopverbod. De gemeente Leeuwarden is ingehaald door de tijd. Zo is er in de afgelopen tijd een forse hoeveelheid landelijke wetgeving gelanceerd om de woningmarkt te beteugelen. Denk hierbij aan de wet betaalbare huur waarbij middenhuur wordt gereguleerd en de verhoging van de overdrachtsbelasting. Maar denk ook aan de wijzigingen in de fiscale wetgeving. Dat maakt buy-to-let veel minder aantrekkelijk. 

 

Bovendien is er ook helemaal niks met particuliere verhuur. Kopen is niet voor iedereen de heilige graal en voor een sociale huurwoning komt lang niet iedereen in aanmerking. En terecht overigens. Voor particuliere huur is gewoon een markt: grote groepen wensen flexibiliteit, anderen hebben tijdelijke huisvesting nodig in verband met nieuwbouw en dan hebben we als kennisstad ook de nodige expats in onze gemeente. In de meeste gevallen hebben particuliere verhuurders één of twee panden in de verhuur. Dit zijn hardwerkende ondernemers, onze bakker om de hoek, de lokale groenteboer en onze middenstand die verhuren om in hun pensioen te voorzien. 

Het opkoopverbod is een kanon dat een mug wil bestrijden. In plaats van malafide verhuurders aan te pakken via bijvoorbeeld een verhuurvergunning, kiest dit College ervoor om zo’n drie tot vier ton per jaar uit te geven aan handhaving en implementatie van een achterhaalde huisvestingsverordening. Daarmee is deze huisvestingsverordening ook niks meer dan een rookgordijn om het daadwerkelijke probleem te verhullen: er wordt gewoon veel te weinig gebouwd in deze gemeente. Als VVD zien we de ambtelijke capaciteit dan ook veel liever ingezet op versnelling van de woningbouw, in plaats van een onbewezen opkoopverbod (het opkoopverbod heeft zich namelijk in nog geen enkele gemeente bewezen). 

Leefbaarheid en het vrijwilligersleven in dorpen als Grou en Warten komen onder druk indien woningen alsmaar worden opgekocht voor recreatie. Daarom kan dit onderdeel van de huisvestingsverordening wel op de steun van de VVD rekenen. Daarom hebben we als VVD een amendement ingediend waarbij het opkoopverbod wordt geschrapt uit de huisvestingsverordening en de onttrekkingsvergunning overeind houdt. Dit amendement kon echter niet rekenen op een meerderheid, waardoor we als VVD gedwongen werden om tegen de huisvestingsverordening te stemmen. 

- Woordvoerder Geu Leuk