Impact door VVD-motie Quickscan festivals/evenementen

In juni 2023 diende ik namens de VVD de motie Quickscan festivals in.  Deze motie verzocht o.a. tot het uitvoeren van een Quickscan wat kan bijdragen aan een optimaal en uitnodigend festival- en evenementenklimaat in Leeuwarden. Uitgangspunt is wat goed is blijft goed, maar wat beter kan moet beter.  

Want festivals en evenementen dragen bij aan maatschappelijke ontwikkelingen en zorgen voor economische spin-off. Festivals bepalen mede de levendigheid van onze gemeente, dragen bij aan het culturele klimaat, zorgen voor sfeer en aantrekkingskracht van Leeuwarden voor (toekomstige) bewoners en (startende) ondernemers en zorgen ervoor dat bezoekers (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal) naar Leeuwarden komen. Dus goed voor een toeristische impuls.

 

De quickscan

Deze quickscan is door het College uitgevoerd en aan de raad opgeleverd middels de notitie Evenementen gemeente Leeuwarden 2024. Deze notitie besteed aandacht te aan de huidige praktijk, de knelpunten in regelgeving, werkwijzen en bestemmingsplannen, de impact van inflatie, de bekende en onbekende wensen van de organisatoren en de (mogelijke) rol in ondersteuning vanuit de gemeente. Op verzoek van de VVD zat er bij  quickscan ook een voorstel met maatregelen die bijdragen aan het optimaliseren van het festival- en evenementenklimaat in Leeuwarden. 

Impact

De VVD is zeer tevreden met de uitwerking van onze motie en die impact ervan voor het optimaliseren festival- en evenementenklimaat in Leeuwarden. Zo worden formats vereenvoudigd en ontdubbeld. Komt er een pilot meerdaagse kleinschalige evenementen op basis van kennisgeving. Wordt de aanvraagtermijn voor een A-vergunning ingekort. Worden lokale schaatstochten vrijgesteld van leges i.v.m. onzekerheid. Hoef je wanneer je meerdere evenementen op dezelfde locatie wilt laten plaats vinden nog maar 1 vergunning aan te vragen. En wordt de website geactualiseerd. 

Daarnaast is ook het voorstel gedaan voor extra financiering voor operationele ondersteuning en uitvoering van evenementen en extra geld voor het binnenhalen van toonaangevende festivals en evenementen

Motie geslaagd en op naar een mooi festival en evenementen seizoen!