Motie Vlietzone

De balans is zoek in de vlietzone en de grens van het toelaatbare is bereikt! De titel van mijn bijdrage van november 2019 toen er na jaren aandringen op verzoek van de VVD eindelijk een debat over de situatie in de Vlietzone kwam. 

5 jaar later voeren we een weer debat  om weer, alweer, nog steeds en om blijvende aandacht voor de Vlietzone en haar omgeving te vragen. 

Al decennia ( er was al een eerste aanpak in 2010), gaat de Vlietzone gebukt gaat onder heftige overlast. Diverse woninginbraken en diefstallen, intimidatie, bedreigingen, huisvredebreuk,  ruzies en huiselijke twisten, overlast, geschreeuw, openbaar dronkenschap, een schietpartijen en drugsgebruik. Veelvuldig politie ingrijpen, aangebrachte camera’s en nog veel meer.

We zien verloedering van panden, overlast van afval , de toename van commerciële verhuur en overlast door de combinatie en aanwezigheid van ambulante zorg en wonen. Het is een complexe problematiek die dus verder gaat dan alleen de zorg of de zorgaanbieders.

Namens de VVD blijf ik me inzetten voor deze wijk. Vanuit de drive en motivatie dat kinderen waar dan ook onbezorgd moeten opgroeien in een veilige en leefbare omgeving en niet in een omgeving waar deze vormen van overlast tot norm lijken te behoren. Dat je fijn kan wonen in een wijk waar overlast tot een minimum wordt beperkt, waar we steng handhaven en de politie niet alleen in de auto door de wijk rijdt. Waar wonen, zorg en veiligheid hand in hand gaan. 

 

En waar partijen kiezen om dit niet aan te pakken, neemt mijn partij wel de verantwoordelijkheid om met gerichte actie blijvend aandacht voor deze wijk te vragen.

Ook nu constateren we weer, dat de afgelopen jaren nog niet alles optimaal verlopen is. We zien resultaten, maar nog niet altijd de gewenste effecten & impact.  De beide VVD moties uit 2019 en 2020 zijn niet of ten dele uitgevoerd. Zo is er wel sprake van een plan van aanpak, maar ontbreekt het aan concrete doelen. Is er geen evaluatie uitgevoerd. 

In eerdere debatten waarschuwde de VVD al dat het plan van aanpak niet voorzag in concrete doelen, lange termijn maatregelen en aan visie op de lange termijn. Het ademde allemaal een grote mate van vrijblijvendheid uit, zeker op lange termijn.  En gezien het feit dat we weer het debat met elkaar voeren en de resultaten tegenvallen, komt dit college en zeker deze wijk maar niet op adem.

Frustratie

De wijze en het tempo waarop het college met de overlast en leefbaarheid in deze wijk omgaat frustreert de VVD fractie. Voorstellen die wij doen, kunnen eerst niet maar later ineens wel. Cameratoezicht, de verhuurdersvergunning, de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en ga zo maar door. 

En nog een exemplarisch voorbeeld. In 2019 heb ik al bij het college aangedrongen om werk te maken om Strong ID uit de Vlietzone te verplaatsen.  Bijna 5 jaar later en we zijn nog steeds in gesprek en het heeft nog niet tot resultaat geleid.

Gerichte actie

Voor de VVD fractie is de maat vol. Het is tijd voor een serieuze inzet – dus handjes  en middelen – voor de vlietzone. Een projectleider met voldoende tijd voor alleen de Vlietzone Een projectleider met voldoende tijd voor alleen de Vlietzone kan daartoe bijdragen. Als VVD zien we dat graag in combinatie met separate taskforce vanuit alle disciplines met vaste contactpersonen met tijd en doorzettingsmacht.

Afvaldumping een halt toeroepen. Meer inzet om bouw activiteiten en op vergunning te handhaven. Een structurele rapportage vanuit het college en een gesprek om bij te sturen. Het afbouwen van een zorgstuctuur in deze wijk en het verplaatsen van Strong ID. Maar bovenal moeten er financiële middelen komen. We kunnen met z’n allen willen maar zonder financiële inzet is een aanpak een lege huls. Een plan van aanpak 2.0.

Motie Vliet Allee

We zijn blij met de toezegging van de wethouder dat onze motie uit 2020 (het opstellen van de concrete doelstellingen en indicatoren & de 0-meting) die nog niet volledig uitgevoerd is, alsnog een plek krijgt bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak. We zijn blij dat de wethouder ook de raad de ruimte geeft om te participeren bij het plan van aanpak.

Al jaren wisselen we met elkaar van gedachten als het gaat om de aanpak van de problematiek in de Vlietzone. Waar het college samen met de stakeholders gaat werken aan een hernieuwd plan van aanpak, willen wij nu alvast een eerst zichtbare stap zetten.

Het Vliet, de ader door de wijk en de verbinding van de Centrale naar onze binnenstad. Dit hoort een van onze visitekaartjes te zijn. De VVD heeft hiervoor een motie ingediend om een herinrichtsplan op te stellen dat het Vliet een make geeft en aan laat sluiten op de vernieuwing die op andere plekken ,middels de agenda binnenstad, tot stand komt.  Geen racebaan meer, geen mogelijkheid van bezorgbusjes om over de stoep te racen. Maatregelen die bijdragen aan de veiligheid. Veel meer groen, gelegenheid voor fietsparkeren, een symbolische link naar het verloren water en het terugplaatsen van het beeld van Troelstra voor zijn geboortehuis.  De motie Vliet Allee. Geen pleisters plakken maar een metamorfose.

Deze VVD motie is unaniem aangenomen.