Gemeente in de fout met veertarief pont de Burd

Met dank aan oplettende bewoners van de Burd in Grou heb ik het initiatief genomen om de aanpassing van de Verordening veergelden te agenderen. Wat is het geval? 

Al sinds 2000 wordt op de veergelden een te hoog btw-percentage gehanteerd: een hoog tarief i.p.v. een laag tarief. Pas nadat vorig jaar omwonenden aan de bel trokken en bezwaar indienden bij de ambtelijke dienst werd door de ambtelijke dienst de wet- en regelgeving erbij gepakt waar duidelijk in staat dat vervoer per veerpond valt onder het lage btw-tarief. Daarom kwam er begin dit jaar een eerste wijziging van de verordening richting onze raad, maar helaas was deze wijziging maar heel beperkt: alleen abonnementhouders werden tegemoetgekomen met een lager btw-tarief. Losse kaartjes zouden worden belast met 21%. Dat is heel gek, want als lokale overheid kunnen we niet zelf ons btw-percentages gaan kiezen.

 Daarom kwam er een tweede wijziging: ook voor losse kaartjes wordt het lage tarief gehanteerd. Op verzoek van de VVD kregen we een toelichting van de ambtelijke dienst en alle ruimte om vragen te stellen. Ter plekke van deze informatieve bijeenkomst kwamen we er echter achter dat er nog steeds fouten zitten in de verordening (ook na de twee wijzigingsvoorstellen). Er wordt namelijk nog steeds een hoog tarief in rekening gebracht bij kaartjes voor o.a. de auto, terwijl de Belastingdienst aangeeft dat hier ook een laag tarief hoort. 

Om dit voor eens en voor altijd te herstellen hebben we als VVD bij de wethouder en zijn ambtelijke dienst dan ook aangedrongen om samen met de inwoners en hun jurist in gesprek te gaan en dit definitief op te lossen. Tot die tijd kan de Verordening veergelden nog niet vastgesteld worden.

Ook in de pers was er ruime aandacht voor dit dossier. Benieuwd? Lees het hier: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Leeuwarden-in-de-fout-met-veertarief-pont-De-Burd-29002292.html