Stijgende kosten jeugdzorg

Afgelopen week voerden wij het debat over de stijgende kosten binnen de jeugdzorg: in 2022 10 miljoen tekort, in 2023 11 miljoen te kort. In de ogen van de VVD is de opdracht helder: zorgen voor betaalbare zorg, dat aansluit bij de zorgbehoefte van kinderen, met als uitgangspunt dat ingezet wordt op preventie, normalisering en geen zwaardere zorg dan nodig. Dit alles binnen het financiële kader dat we hiervoor met elkaar afspreken. Een kader waarop de wethouder stuurt en regie heeft.

 En daar wringt het. Want op dit dossier lijkt het te ontbreken aan regie. Op de WMO hebben we een gehele transformatie doorgaan om een tekort van 1 miljoen om te buigen. Vele zware debatten, veel aandacht van het werkveld en in de media. Waarom worden de tekorten op het jeugd domein zo gemakkelijk geaccepteerd? Een vorm van gelatenheid alsof het ons overkomt. In 2 jaar tijd meer dan 20 miljoen euro tekort. Geld dat we niet meer in kunnen zetten voor andere belangrijke zaken. Geen geld dat naar sport of cultuur kan, geen extra inzet voor woningbouw, geen geld dat ingezet kan worden veilige, schone en leefbare wijken en dorpen. Met alleen maar wijzen naar het Rijk, het droppen van containerbegrippen zoals doorgeschoten marktwerking, en verklaren dat iedere andere gemeente ook met een tekort kampt, zijn we er echt niet. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen, een kritische analyse van de Leeuwarder aanpak en eerlijk zijn over gemaakte fouten. 

Het college is gewoon niet in control en wat de VVD betreft hebben we grote twijfels bij de werking van het Jeugdexperteam (JET). Het JET is gestart met 9 FTE en nu 39 FTE en ogenschijnlijk zonder grip op de toenemende tekorten. De VVD heeft dan ook gepleit voor een beter alternatief: een compact regieteam, dat beter stuurt op kosten en beter stuurt op toegang tot de jeugdzorg. Met dank aan de VVD komen er reguliere bijpraatsessies en kwartaalrapportages over de financiën en ontwikkelingen binnen de jeugdzorg. Daarnaast hadden we ook graag een verdiepend en onafhankelijk onderzoek gewild naar het JET, maar hiervoor was er vooralsnog onvoldoende draagvlak in de raad.

De wethouder gaat aan de slag met maatregelen om de jeugdzorg te beteugelen. Dit pakket zal worden besproken tegelijkertijd met de jeugdagenda. Afhankelijk daarvan bepalen we het politieke vervolg. Wordt vervolgd dus. 

Woordvoerder - Geu