Overlooplocatie WTC

Onlangs is, net als eind vorig jaar, in het WTC een noodopvang voor asielzoekers geopend.  Deze dient als tijdelijke overlooplocatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dit terwijl de raad zich in mei 2022 al duidelijk uitsprak tegen langdurige opvang in het WTC, zeker als het gaat om gezinnen met kinderen.

En weer heeft het college nu ja gezegd tegen het COA voor het openen van opvang in het WTC. In de praktijk kan er in de voorgestelde situatie sprake zijn van opvang van dertig dagen. Wat de VVD fractie betreft is er dan sprake van langdurige opvang. Een paar dagen in een dergelijke grote hal is in uiterste noodgevallen nog te overzien, maar een maand? De geschetste maatregelen zoals het plaatsen van 4 persoons hokjes en meer activiteitenruimtes nemen onze bezwaren onvoldoende weg. En dan is ook nog eens niet uitgesloten dat er kinderen worden ondergebracht. Voldoende aanleiding voor de fractie om een debat aan te vragen.

 

Daarbij herhaalde ik nog maar even een uitspraak van de fractievoorzitter van de PvdA bij de behandeling van de jaarstukken van 2021 (in juli 2022): "Nogmaals vragen wij het College zich ook te blijven inzetten om de noodzaak van een opvang zoals het WTC in te toekomst te voorkomen." Wat moet dit dan weer teleurstellend zijn voor onze grootste collegepartij. Verder hebben we gevraagd of de opvang en de in het WTC geplande evenementen zoals Vrouw in maart,  het stoffenspektakel in april, het Legends of Rock tribute festival XL in september en de landbouwbeurs in december elkaar niet in de weg zouden gaan zitten Het college ontkende dat. De volgende dag lazen wij echter in de krant dat de opening van de opvang een week vertraagd was i.v.m. de afbouw van de beurs Boot Holland. De houdbaarheid van de uitspraken van het college is blijkbaar beperkt. De houdbaarheid van toezeggingen overigens ook. Collega raadslid Otto van de Galiën van Lijst058 wees in het debat nog op de toezeggingen van het college in oktober vorig jaar dat er geen nieuwe opvangplekken zouden worden geopend.

Wat de VVD betreft was er geen aanleiding om als raad ook terug te komen op eerdere uitspraken en daarom hebben wij, samen met een aantal andere partijen, een motie ingediend tegen het heropenen van het WTC als opvanglocatie. De motie is helaas niet aangenomen en de opvang is inmiddels gestart. De belofte was dat kinderen alleen als het echt niet anders kan in het WTC zouden worden geplaatst en dat er omwille van de privacy hokjes met een dak zouden worden geplaatst. Inmiddels worden er al kinderen opgevangen en het werden hokjes met netten…waarbij na de nodige opschudding daarover is toegezegd dat er alsnog een andere afdekking zou komen. Wij wachten af wat er van deze toezegging terecht komt…

Woordvoerder - Petra van der Sloot