Deelname programma veilige steden

Zonder veiligheid geen vrijheid! 

De VVD accepteert niet dat mensen op straat (seksueel) geïntimideerd worden. Leeuwarden moet een gemeente zijn die niet alleen veilig ís, maar waar eenieder zich ook veilig voelt en daar hoort straatintimidatie niet bij.
Straatintimidatie is overal om ons heen. Ook in Leeuwarden. Naroepen, nafluiten, intimideren of simpel weg een onveilig gevoel op straat. 
 
We zijn er van overtuigd dat de gemeente Leeuwarden veiliger kan en moet worden.  

VVD, CU en CDA namen in 2022 het initiatief om straatintimidatie aan te pakken in Leeuwarden. Inmiddels ligt er op ons verzoek een Brede Aanpak. Is er een taskforce & nu heeft Leeuwarden de handtekening gezet voor deelname aan het Programma Veilige Steden. Dit programma brengt extra financiële middelen met zich mee voor veiligheid in de openbare ruimte.

Aan de slag voor een veiliger Leeuwarden voor iedereen!