Een Déjàvu – Het cambuurstadion en weer een lening

De VVD heeft zich altijd uitgesproken voor de ambitie die noodzakelijk is om de omgeving WTC goed te ontwikkelen en om Cambuur een plaats te geven op weg naar de Eredivisie. Zonder ambitie kom je niet vooruit. Dat geldt voor de sport, de gemeente en de politiek. 

Op 17 juli 2017 nam de gemeenteraad de beslissing over de ontwikkeling van het WTC Gebied en de realisatie van het nieuwe Cambuur stadion. Een nieuw, functioneel stadiongebied, dat gebruik maakt van bestaande elementen als WTC expo met haar beurzen, het WTC hotel met haar congressen, casino en sport (ijshal), insteekt op de mogelijkheden van geothermie en toevoegingen pleegt in de vorm van leisure, horeca, retail en onderwijs. 

Een mooie integrale gebiedsontwikkeling. Deze ontwikkeling zal een positieve invloed hebben op toerisme, economie en werkgelegenheid.

Na het laatste besluit dat de gemeenteraad in 2021 nam leek de laatste horde te zijn genomen voor het nieuwe stadion van Cambuur, waar club en supporters zo enorm naar uitkijken. Als VVD kijken we nog steeds uit naar het eerste fluitsignaal voor de aftrap van de eerste wedstrijd in het nieuwe Cambuurstadion. 

 

In 2021 leek het zo simpel. We hoeven ons volgens het college geen zorgen te maken over de eigen bijdrage van Cambuur voor het nieuwe stadion. Want er was een debiteurenrisico tussen van Wijnen en Cambuur. Een afbouwgarantie een speelklaargarantie en voor de gemeente zelf voldoende garantstellingen om haar lening terug te krijgen. Wat restte waren alleen nog de puntjes op de i tussen van Wijnen en Cambuur. En het was Cambuur zelf die aangaf geen financiële lijken in de kast te voorzien.

We gingen er daarmee vanuit dat de club zou beginnen in een ‘speelklaar stadion’ en dan in de loop van de tijd het stadion zou afmaken. Dat was de afspraak die gemaakt werd toen de gemeenteraad akkoord ging met de bouw. In haar brief van 21 juni 2021 geeft cambuur aan dat ze met het nieuwe stadion ‘invulling kan geven aan haar ambities en uit kan groeien tot een zowel sportief als financieel stabiele betaald voetbalorganisatie’.

Een fata morgana. Niets is wat het lijkt in het dossier gebiedsontwikkeling WTC/cambuur. 

Ondertussen komt er geen leisuredome, geen wereldrestaurant, geen bioscoop. Is behoud van het hotel onzeker. Willen de WTC-hallen verplaatsen en realiseren we 2500 parkeerplaatsen voor 1 keer in de 2 weken een wedstrijd bij Cambuur. 

Zonder financiële steun van de gemeente, krijgen we Spaanse toestanden met een oud stadion waar gevoetbald word en een moderne die leeg staat. We kunnen concluderen dat het dus gewoon niet mogelijk is om zonder overheidssteun een stadion te bouwen waar ook daadwerkelijk in gevoetbald wordt.

Cambuur heeft aangegeven dat zij een afbouwpakket van € 21,3 miljoen nodig heeft om een stadion te bouwen met de faciliteiten om een club te kunnen zijn met een gezonde financiële situatie passend bij de top van de KKD of voor de Eredivisie. In de eerste business case sprak men nog van 4 miljoen, toen 6,2 miljoen. En nu 21,3 miljoen. De conclusie kan getrokken worden dat speelklaar opleveren voor 6,2 miljoen een te voorzichtige inschatting is geweest door partijen, alsdus cambuur. Wij lezen voorzichtig als niet reëel. En daar was ook het verzoek aan de gemeente Leeuwarden voor een lening van 6 miljoen. 15,3 miljoen wordt door cambuur anders gefinancierd. 

Weer een lening voor het stadion. Déjàvu. 

Een verzoek van cambuur met een slimme timing nu het casco van het stadion er staat. Als de gemeenteraad ‘nee’ zegt tegen het verzoek, zijn de gevolgen groot. Het voortbestaan van de club staat op het spel, een verhuizing naar het nieuwe stadion zou niet of niet op tijd mogelijk zijn en de geplande woningbouw op de plek van het oude stadion zou niet doorgaan.

En zo is het de uitdaging van cambuur ineens het probleem van de gemeenteraad van Leeuwarden geworden. Als gemeenteraad worden we voor het blok gezet; de fuik.

Is het ons overkomen, is het bewust. Wat was het moment geweest, dat Cambuur dit had horen te weten. Of sterker nog van te voren met de Raad over in gesprek te gaan. Of we bewust in een fuik zijn gelopen, wie zal het zeggen.

De informatie van vandaag is sinds gister achterhaald en bied geen garantie voor morgen.

De VVD heeft ingestemd met de lening aan Cambuur. Als het kon hadden we liever gekozen voor een garantstelling. Of helemaal geen inzet van gemeenschapsgeld. Maar dat blijkt niet realistisch en haalbaar. We kunnen concluderen dat het dus gewoon niet mogelijk is om zonder overheidssteun een stadion te bouwen waar ook daadwerkelijk in gevoetbald wordt.

De lening kent voorwaarden vooraf en risico beperkende voorwaarden achteraf. Er is gepoogd om maximale zekerheid te stellen voor een lening zonder onderpand.  Hierbij realiseren we ons ook dat het nu ook vast anders gaat dan je denk en dat 100% zekerheid, niemand krijgt in het leven. 

Met het nieuwe cambuurstadion komen er veel meer ontwikkelingen in beweging, zoals Oud-Oost (plaats van het huidige stadion) en het gebied rond de Snekertrekweg. Het is een enorme aanjager voor woningbouw in onze stad. Als VVD blijven we bouwen aan een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. En kijk je straks in het nieuwe cambuurstadion naar een heerlijke eredivisiewedstrijd met 15000 toeschouwers op de tribune. 

Tot slot.

In 2011 was het voetbal stadion van Fortuna Dusseldorf het toneel van het Eurovisiesongfestival. Hoe mooi is als dat podium, na de winst van Joost Klein, in 2025 in het Cambuurstadion komt te staan.