Vragen onduidelijke aanslag afvalstoffen

De fractie ontving de nodige vragen en opmerkingen over de rekening die onze inwoners onlangs ontvingen voor de hoeveelheid restafval die ze vorig jaar hebben weggegooid. De aanslag staat in hetzelfde format als de jaarlijkse aanslag gemeentelijke heffingen met WOZ beschikking waardoor niet direct duidelijk is dat dit om de rekening voor de variabele kosten over 2023 gaat. 

Dat moet je uit de meegestuurde folder halen of uit de begin en einddatum in de brief opmaken. Verder konden wij nergens, ook niet in de digitale belastingbalie, het totaalbedrag aan afvalkosten over 2023 vinden. Dus als je dit totaalbedrag wil achterhalen moet je het zelf uitrekenen.  

Wij vinden dit allemaal niet erg gebruiksvriendelijk en we hebben daarom de volgende vragen aan het college gesteld:

 

  • Heeft de gemeente via haar eigen communicatiekanalen (14058, e-mail, sociale media) ook veel vragen van inwoners ontvangen over deze rekening?
  • Kunt u ervoor zorgen dat de naheffing van het variabele gedeelte van de afvalstoffenheffing volgend jaar op een duidelijkere manier wordt gecommuniceerd? Zo nee, waarom niet?
  • Is het mogelijk de inwoners beter van dienst te zijn door het totaal aan afvalkosten over een jaar (dus het vaste + het variabele tarief) op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken?

De wethouder gaf aan dat ze “best wel veel” telefoontjes hadden gehad maar 30% minder dan vooraf ingeschat. Op mijn vervolgvraag wat dan “best wel veel” is volgde pas het aantal, maar liefst 3150! Over het aantal reacties via andere kanalen, zoals de sociale media, had de wethouder geen cijfers…

Verder werd toegegeven dat het gebruikte format inderdaad voor verbetering vatbaar is. Voor volgend jaar is een duidelijkere aanslag toegezegd. Daarnaast zei de wethouder dat zal worden gekeken naar de mogelijkheden om het totaalbedrag eenvoudig inzichtelijk te maken en om eventueel beide bedragen in 1 aanslag op te nemen. We wachten het resultaat af….