Redding van stichting blauwe poarte

In december 2016 heeft de gemeenteraad – zo ook de VVD fractie – besloten akkoord te gaan met een garantstelling van maximaal € 800.000 voor een lening aan Stichting De Blauwe Poarte voor de aankoop en herontwikkeling van het voormalige “Friesch koffiehuis” aan het Ruiterskwartier 177-179 in Leeuwarden.

De gemeente wilde deze ‘rotte kies’ graag trekken. Zij sloot hierover een deal met de nabijgelegen Doopsgezinde Kerk. Het gaat om het gebouw waarin nu restaurant The Meat Room als huurder zit.

 

De stichting De Blauwe Poarte werd eigenaar van een nieuw pand op deze plek en restaurant KOM trok erin als huurder. Deze horecazaak redde het echter niet en ging in de coronatijd failliet. Dit leidde tot leegstand en bracht ook De Blauwe Poarte in problemen. Het pand was namelijk met 800.000 euro gefinancierd door de Bank voor de Nederlandse Gemeenten (BNG). De stichting kon geruime tijd niet voldoen aan haar financiële verplichtingen.

Inmiddels heeft BNG besloten haar geleende geld terug te eisen. Dit kan leiden tot een bankroet van de stichting. Zoiets heeft kwalijke gevolgen en forse risico’s voor de gemeente. Zij stond garant voor de lening.

Daarom lag het voorstel aan de gemeenteraad voor de lening bij de BNG over te nemen van de stichting. 

De VVD fractie heeft verschillende overwegingen gehad bij dit voorstel. En liever een andere keuze gehad, in plaats van het voorstel van het college om de lening over te nemen. Zoals het pand verkopen, het pand als gemeente kopen of het niet verstrekken van de lening en ons verlies nemen. 

Na de eerste schrede kan men niet meer stilstaan. 

In 2016 hebben partijen, zo ook de VVD, de verantwoordelijkheid genomen tot het maken van afspraken omtrent de ontwikkeling. Ondanks dat onze inzichten nu anders zijn en onze afweging anders zou zijn geweest, blijven we staan voor de verantwoordelijkheid. We hebben daarom ook ingestemd met de lening.

De VVD fractie blijft er wel moeite mee hebben (indirect) geld te lenen aan een kerk. Een kerk die aangeeft het verhuur van panden niet tot haar primaire taak heeft. Terwijl zij Beversport, de voormalig frietcorner om de hoek, landerijen, het pand waar Faber in gehuisvest zit voor het station en een ruime villa aan de Harlingerstraatweg in haar bezit/verhuur heeft. Waarom gaat de Doopsgezinde gemeente niet op basis van hun eigen vastgoed portefeuille zelf een lening aan. Het had ze gesierd zelf de verantwoordelijkheid te nemen en de lening zelf te dragen. Niet alleen de lusten, maar ook de lasten.