Neushoorn: The story continues

De afgelopen weken stond Neushoorn op onze raadsagenda. Ditmaal omdat er weer een verzoek lag vanuit het college voor een extra financiële injectie voor Neushoorn.  Een bedrag van € 662.000,- euro incidenteel en €25.000,- euro structureel.  

Het moment waarvan je dacht dat die zou komen is eindelijk daar. Want de conclusies voor extra geld konden we wel al trekken in het KplusV rapport in 2019. En je moet wel flink boter op je hoofd hebben als je dacht dat deze problemen zichzelf wel zouden oplossen. En wat VVD betreft lost dit voorstel voor extra financiële injectie ook voor de laatste keer definitief de problemen voor Neushoorn op. 

 

In 2012 sprak de VVD de hoop uit dat het college met een beter plan voor het poppodium zou komen. Een plan waar ook de VVD fractie volmondig “ja” tegen kon zeggen. We hoopten dat we tijdens het officiële “go-no go” moment konden zeggen dat dat plan een stuk verbeterd zou zijn. 

Maar helaas. Om de exploitatie te redden werden bezoekersaantallen verhoogd. Werd de bieromzet gebruikt om de rest van de exploitatie gaten te dichten. Haken de beoogde partners af en werkt geen enkele commerciële partner mee aan het Harmoniekwartier ondanks dat dit een expliciete wens was van veel politieke partijen. 

In 2014 stemde de VVD fractie tegen het plan dat op dat moment op tafel ligt voor een gemeentelijk poppodium. Het paradepaardje van Henk Deinum en Isabella Diks. Het paradepaard bleek een blind paard waarop gewed werd. Een luchtkasteel gebouwd van fusten bier en uit de luidspreker klinkt Kadanz met het nummer failliet gaan we toch. 

Nu Neushoorn een aantal jaren volledig heeft gedraaid, stellen we vast dat een aantal onderdelen van de businesscase te positief zijn ingeschat. No shit Sherlock. De inzet van studenten en docenten is te positief ingeschat, dubbel gebruik van ruimten, bijvoorbeeld tijdens opbouw van shows en lessen die tegelijkertijd zouden moeten plaatsvinden, bleek in de praktijk niet realistisch. Verhuur van ruimten aan derden door Neushoorn, nodig voor een sluitende exploitatie verhuur, kwam hiermee onder druk. 

Dat deze businesscase niet geheel klopte met de werkelijke kosten en baten is niet nieuw. Dat klopt, want dit heeft de VVD vanaf het begin al aangegeven. We zijn blij dat het college nu ook tot dit inzicht is gekomen.

Al meerdere keren heeft de Raad extra geld moeten bijpassen om Neushoorn te helpen. Eerst incidenteel en bij de MTR van 2020 200.000 euro structureel. Deze stap van structureel was voor de VVD een stap te ver. In 2020 gaf de VVD fractie al aan dat alleen € 200.000 niet de oplossing is als aan de aanbevelingen van het KplusV rapport geen uitvoering wordt gegeven. Toen waren de problemen met nu Firda en de gemeente al bekend. En was het liquiditeitsprobleem al duidelijk geconstateerd. 

In 2020 constateerde de VVD fractie al dat het KplusV rapport in de hele discussie weinig aandacht heeft gehad. Wij vonden dat dit rapport een onderdeel moest zijn van het uitwerken van de definitieve vorm en bijdrage. Mijn fractie diende hiervoor dan ook een motie in; pas een extra bijdrage als de knelpunten uit het KplusV rapport opgelost zijn. Helaas werd onze motie verworpen en heeft de Raad nooit het KplusV rapport behandeld.

In 2020 heeft de VVD fractie al duidelijk gemaakt dat we als VVD de stap maken van ‘Nee, nooit’ naar ‘Ja, mits’. We willen als fractie niet blijven hangen in ‘Nee, nooit’. Dat we tegen de realisatie van Neushoorn waren is genoeglijk bekend. Uiteindelijk zijn we geen club die weg loopt voor verantwoordelijkheid. We hebben ingestemd met een cultuurvisie, waar Neushoorn in thuishoort. 

Het is een houding die we ook hebben gehad bij Culturele Hoofdstad 2018: we waren tegen de kandidatuur, maar hebben daarna in 2017 ook loyaal verantwoordelijkheid genomen voor de extra miljoenen die nodig waren. Vanuit dat gevoel proberen we ons nu maximaal uit te strekken om een oplossing voor te stellen, met de intentie om de problemen uiteindelijk structureel op te lossen.

Laat ik namens mijn fractie heel duidelijk zijn. Wij hebben ooit gekozen voor Neushoorn zoals ook opgenomen is in de cultuurvisie in scenario B. Dat vraagt verantwoordelijkheid ook van de VVD, om te zorgen dat Neushoorn een eerlijke kans moet hebben gehad voor een reële exploitatie. Die is er nu. En dan is voor de VVD dit ook het laatste verzoek voor extra geld naar Neushoorn. 

Mocht er weer een verzoek komen dan zal mijn fractie pleiten om Neushoorn om te bouwen tot het appartementencomplex Rupsje nu is het genoeg.

Woordvoerder - Marcel Visser