Motie stop doorzoeken afvalcontainers

De afvalcoaches doorzoeken steekproefsgewijs containers naar afval dat niet in die container hoort, zoals bijvoorbeeld glazen flessen in de grijze container, en spreken de inwoners daar dan vervolgens op aan. Het resultaat zou verbeterd afvalscheidingsgedrag zijn maar dit is lastig aan te tonen.

 

Terwijl je met het onaangekondigd doorzoeken van iemands afvalcontainer wel erg de privacy van die persoon raakt. Wat onze fractie betreft is dit middel daarom niet proportioneel. Volgens hoogleraar privacy-recht Aline Klingenberg (Rijksuniversiteit Groningen) zijn dergelijke controles zelfs in strijd met de grondrechten. Maar of het nou juridisch wel of niet zou mogen, wat de VVD betreft moeten we dit gewoon niet zo willen. Vandaar onze motie om de afvalcoaches per direct te laten stoppen met het ongevraagd doorzoeken van de afvalcontainers.

De motie werd mee ingediend door D66, de FNP en Lijst 058 en kreeg na een kort debat in de raad ook steun van de rest van de raad. In de LC verscheen hierover het volgende artikel: https://lc.nl/friesland/leeuwarden/Leeuwarden-gaat-stoppen-met-afvalcoaches-die-container-doorzoeken-28868450.html 

Woordvoerder - Petra van der Sloot