Debat fondsaanvraag Leeuwarden-Oost

Woensdag 29 november stond er een debat op de planning op aanvraag van de VVD-fractie. Het debat ging over de fondsaanvraag voor het programma Leeuwarden-Oost van 3,8 miljoen. Leeuwarden-Oost is een 20 jarig programma over de integrale aanpak van armoede van de 5 wijken Camminghaburen, Schieringen/Heechterp, Vrijheidswijk, Bilgaard en Oud-Oost. Na een informerende sessie had de fractie zorgen over deze aanvraag. De fondsen zijn namelijk ingesteld voor incidentele aanvragen. Nu lijkt het erop dat een meerjarig plan grotendeels incidenteel gedekt gaat worden de komende jaren, de fractie was van mening dat de fondsen hiervoor niet bedoeld zijn. 

 

Deze fondsaanvraag riep dus vragen op, dat was voor de fractie een reden om een debat aan te vragen. In het debat uitten wij onze bovengenoemde zorgen en hadden we een aantal vragen aan de wethouder. Bovendien heeft het college volgens het voorstel al aangegeven dat er in de toekomst aanvullende aanvragen uit de fondsen voor Leeuwarden-Oost zullen komen bovenop deze aanvraag van 3,8 miljoen. De timing van deze aanvragen leek de fractie onverstandig. De wethouder gaf toe dat dit een fout was in het voorstel. 

De wethouder kon ons niet overtuigen in haar beantwoording. De VVD is het niet eens met de incidentele dekking van dit meerjarige programma, daarom heeft de fractie tegen deze fondsaanvraag gestemd bij de afgelopen besluitvormende vergadering. 

Lees hier de hele bijdrage;

Vorige week heeft onze fractie aangegeven graag een debat te wensen over de onttrekking van bijna 3,8 miljoen euro uit het fonds maatschappelijke vernieuwing, inclusief preventie, sport en cultuur voor Leeuwarden Oost. De fondsen zijn ingesteld ter dekking van investeringen, resultaatfinanciering en experimenten. Ook al is het raadsvoorstel er niet duidelijk over, socialistische speeltuin Leeuwarden Oost lijkt te vallen onder resultaatfinanciering en experiment.

De 3,8 miljoen euro wordt verdeeld over een breed scala aan activiteiten. Van wijkplannen, een buurtregisseur Vlietzone tot kunst in de buurt. Voorzitter. Een onttrekking uit een fonds zou bedoeld moeten zijn voor incidentele uitgaven. Maar wat schetst onze verbazing: veel van de genoemde activiteiten zullen niet ‘opeens’ stoppen na 2026. Op zich is dat niet gek, immers ze maken uit van het 20 jarig programma Leeuwarden Oost. Onze fractie is dan ook vooral verbaasd dat een meerjarig programma gedeeltelijk gefinancierd wordt vanuit één van de fondsen. Als het college dit programma dusdanig belangrijk vindt, waarom heeft het dan geen structurele ruimte gevonden in de begroting hiervoor?

Wat we ook missen in het raadsvoorstel zijn concrete doelen. Bijlage 3 van de stukken bevat de nodige output, maar wanneer zijn we tevreden? En hoe gaan we dat meten?

In het raadsvoorstel kunnen we daarnaast lezen dat het evident is dat er nog aanvullende aanvragen komen uit de fondsen voor Leeuwarden Oost komen. Het eerstvolgende moment hiervoor is de MTR over een half jaar. Zijn op dat moment al de resultaten bekend van de voorgestelde onttrekking die nu voorligt? Zo nee? Komt een nieuwe fondsaanvraag bij de MTR dan niet veel te vroeg? 

Voor ons als VVD is daarmee duidelijk dat de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost de komende jaren aan het gemeentelijk geldinfuus ligt. Het geldinfuus dat de Leeuwarder Fondsen heet. Door nu al en in de toekomst zo’n beslag te leggen op de fondsen met nu al een aanvullende aanvraag wordt de speelruimte van de raad alleen maar verder beperkt. Nota bene: over het programma Leeuwarden oost is geen raadsbesluit geweest. dit betekent dat wij als volksvertegenwoordiging ook verder niks te zeggen hebben over de inhoud van dit programma

Dit alles maakt dat we tegen dit raadsvoorstel zullen stemmen bij de besluitvormende raadsvergadering.  

Woordvoerder - Martijn Kamminga