Begrotingsbehandeling 2024: De basis op orde?!

De rode draad van gister lijkt de begroting van nu. De begroting van 2023 in een ander jasje gegoten. Het voelt al een concept dat i.v.m. de opmaak met vage Latijnse teksten naar je opgestuurd wordt. Het gaat niet zozeer op de inhoud maar hoe het eruit ziet.

De door de VVD verafschuwde basisbaan staat voor het 2e jaar op rij in de begroting. Maar nog steeds geen beeld wanneer wat naar de raad komt en hoe de besluitvorming nu wel plaats vindt.

Wel nu het geld al bestemmen maar de uitwerking, de details en de concrete doelen ontbreken vaak. Ik was altijd in de veronderstelling dat de mores in Leeuwarden is dat geld het beleid volgt en niet het beleid volgt geld.

De brede teneur is toch wel. Moet nog uitgewerkt worden. Volgt later. Zijn we mee bezig. Volgt op korte termijn. Etc. Zo geeft een begroting geen getrouw beeld van wat we mogen verwachten. Want waar reken je nu het college op af en waar moeten we het überhaupt over hebben bij de MTR. Ambities zijn weinig meetbaar en stelt de raad niet in staat haar controlerende taak uit te voeren.

Om als gemeenteraad goed in positie te komen en te controleren over geformuleerde doelen ook daadwerkelijk worden behaald, komt onze fractie met de motie grip op de gemeente. Deze roept op om gemeentelijke meetbare indicatoren op te stellen bij de begroting, en hierop te reflecteren in de jaarstukken (kwalitatief en kwantitatief).

Hoe aantrekkelijk is Leeuwarden als het gaat om de leefomgeving.

De VVD maakt zich zorgen. Hoge werkloosheid, een verschraald winkelaanbod en veel leegstand. Een culturele sector die onder druk staat, groot te kort aan woningen. Tekort aan personeel. Schaarste als het gaat om huisartsen, tandartsen en ga zo nog maar door.  

Leeuwarden is  de gemeente met ongeveer de grootste kans op armoede in Nederland. Met meer drugsgebruik dan in Amsterdam. We worden een soort Colombia waar liwwadders gesproken wordt. Sociale verloedering ligt op de loer of tekent zich af in een steeds groter deel van de stad. Inwoners vinden aansluiting bij de drugswereld: als klant en/of als dealer.  Misschien een tip om Leeuwarden op de kaart te zetten; informeer eens bij Netflix of we het nieuwe seizoen van Narcos in Leeuwarden kunnen opnemen.

Waar is dit college nou tevreden mee. Is er ambitie of plakken we pleisters, holistische visies of concrete uitvoering. Willen we meer armoedebeleid of armoede de gemeente uit bannen. Accepteren we een hoge werkloosheid of maken we serieus werk van werk. Brengen we de culturele basis op orde te of accepteren we dat elk jaar weer klein stukje van de legacy van 2018 verdwijnt.

Sport draagt bij aan fysieke welzijn, zorgt voor sociale contacten en is verbindend. Dit college houdt de basis niet op orde, maar dwingt ook hier tot versobering.

Accepteren we de toename van onveiligheid en zelfs schietpartijen van dien, of gaan we nu eens serieus aan de slag in het gebied rond de Vlietzone. Gekscherend vragen de buurtbewoners om kogelvrije vesten. Leeuwarden heeft meer aandacht nodig en een bredere aanpak dan alleen in de socialistische speeltuin Leeuwarden Oost.

 

 Brood op de plank: Werk werk werk

We zien personeelstekorten bij de bakker, het café om de hoek en de winkels in de onze gemeente. Overal is de roep om personeel groot. En toch komt het college met de basisbaan. Dit terwijl er nog steeds ruim 5000 Leeuwarders in de bijstand aan de kant staan. Daarom moeten we er alles aan doen om de mensen die kunnen werken, ook aan het werk te krijgen. Zeker nu we afgelopen in de LC konden lezen: Grote omslag op arbeidsmarkt: de groep Friezen die kan werken daalt straks met 2000 mensen per jaar.

Het enorme tekort aan werknemers heeft dan ook grote gevolgen voor onze Gemeente. Hebben we straks nog wel voldoende handen aan het bed, politie voor een veilige gemeente. Zijn er voldoende leraren om onze kinderen les te geven. Of ict’ers om de slag naar digitaal te maken.

Mijn fractie zal komen met een agenda initiatief om te onderzoeken of we een social impact bond in kunnen zetten om meer mensen aan het werk te helpen. Laten we het nu maar eens aan de markt overlaten waar de overheid faalt.


Wat de VVD betreft geen nieuwe hobby’s maar de basis op orde.

Als je na 2 jaar nog steeds geen uitwerking hebt bij een basisbaan in Leeuwarden dan hoeft er nu ook geen 500.000 euro structureel per jaar in de begroting te worden meegenomen. Waarom al structureel als het een pilot is. Mijn fractie kiest ervoor, in lijn met de beloftes die de collegepartijen tijdens de campagne gedaan hebben om juist nu extra geld structureel in cultuur te investeren. Scenario B, de basis op orde

Mijn fractie komt met een motie Geld volgt beleid. Geen 500.000 euro  structureel naar de basisbaan, maar conform belofte van vele partijen tijdens verkiezingen extra geld naar het bestaande beleidsveld cultuur.

Veilig Leeuwarden voor iedereen

Straatintimidatie. Ik sta naast deze mensen die zich zorgen maken. Die zich geïntimideerd voelen. Lastig gevallen worden. Ik zie dat en ik zal mij hiervoor blijven inzetten. Ook richting de verdere uitwerking van onze motie.

Veilig op en over straat, prioriteit voor de VVD. Daarom komt de VVD met 2 moties.

Zeebrapad; beter verlicht, meer in het zicht. Onze inwoners moeten veilig kunnen oversteken en wat de VVD betreft kunnen lichtgevende zebrapaden een bijdrage leveren aan het beschermen van kwetsbare verkeersdeelnemers

 Verruiming openingstijden fietsenstalling. Samen een hapje eten of een avondje bioscoop in de stad maar ook je fiets veilig van straat op maandag, dinsdag of woensdag. Dit gaat helaas niet. De VVD komt dan ook met een motie die oproept om de Fietsenstalling Zaailand of Sint Jacobsstraat op maandag t/m woensdag ook open te houden tot 22:00 uur. In een gemeente die de fiets op 1 zet is dat niet erg fietsvriendelijk te noemen.

De inwoner op 1

Bestaanszekerheid is 'een wezenlijk issue' in Nederland. Een grote groep harde werkers kan ondanks al hun inzet überhaupt niet rondkomen: de werkende armen. Een verschrikkelijk fenomeen, dat anno 2023 in Nederland niet meer zou mogen bestaan.

Des temeer de vraag waarom dit college kiest om de lasten met bijna 8% te laten stijgen. Dit college kiest ervoor om de burger extra zwaar te belasten en niet om in je eigen vlees te snijden.

Om ergens tegemoet te komen in de belastingdruk komt mijn fractie met de motie: Een hond is geen melkkoe, schaf de hondenbelasting af.

De hondenbelasting is namelijk geen eerlijke belasting. Dus wat de VVD betreft schaffen we de hondenbelasting af. We zijn als VVD altijd voor lage én effectieve belastingen; het afschaffen van deze belasting zal voor minimaal 76 euro per jaar aan lastenverlichting voor hondeneigenaren betekenen.

De komende periode zet het college in op het verbeteren van de dienstverlening van de gemeente. VVD Leeuwarden wil hierin alvast een handreiking doen, met de motie blij dat ik weer rij, door net als het paspoort en de ID-kaart, het rijbewijs thuis te laten bezorgen

 Duurzame toekomst

Als elektrisch rijden wil stimuleren, moet je daar ook voorzieningen voor hebben. De VVD fractie ziet een tekort aan openbare laadpalen.  De VVD fractie komt dan ook met de motie Extra (in)spanning voor elektrisch rijden.

Te onderzoeken of en op welke acties we kunnen ondernemen, bovenop het bestaande beleid om te voorzien in meer openbare laadpalen. Zeker waar inwoners niet zelf een laadpaal thuis kunnen aanvragen. Tevens te onderzoeken of  EV-kabelgoottegels kunnen bijdragen. Hierdoor hoeven laadkabels niet over het trottoir komen te liggen. Een mogelijke oplossing in EV-kabelgoottegels die het trottoir vrijhouden van losliggende kabels. Dit voorkomt onveilige situaties.

 Tot slot

Voorzitter stop je als oppositie partij nog tijd in de debatten in de raad als de gedachte is, dat voor eigen inbreng of wijzigingsvoorstellen weinig ruimte is.

Het antwoord is ja. Gekozen met een ruim mandaat ga ik en mijn fractie voor al onze inwoners aan de slag. Dag in dag uit met de boodschappen en zorgen die we ophalen in onze wijken en dorpen. We kijken graag vooruit. Leeuwarden is mooi, maar het kan altijd beter. Samen bouwen aan een nog mooier Leeuwarden met perspectief voor onze inwoners.

Zorgen voor de basis orde, oog voor bestaanszekerheid en zeker voor de hardwerkende middenklasse. Om te zorgen dat iedereen veilig over straat kan en niet alleen in Oud oost. We voldoende woningen blijven bouwen in alle segmenten. En hierbij ligt onze primaire focus niet op sociale huur. Dat onze inwoners de zorg krijgen die ze verdienen en niet weer bezuinigen. Waar ondernemerschap voorop staat. Waar iedereen die mee wil doen geholpen wordt om mee te doen. En voor wie niet mee wil doen, is er in Leeuwarden geen sociale hangmat.

Voor de VVD geldt; ruimte geven waar het kan. Grenzen stellen waar het moet.