Van 50 naar 70 op de Overijsselselaan

In september ontvingen wij als raad een brief van omwonenden van de Overijsselselaan die aanhoudend last hebben van aanzienlijke snelheidsovertredingen daar. Er wordt met grote regelmaat 100-120 km/uur gereden waar de maximum snelheid 50 km/uur is. De omwonenden hebben al diverse keren bij de gemeente geklaagd maar dit levert niets op. 

Uit nadere informatie van een omwonende hebben we vernomen dat de gemeente de politie en het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om mee te werken aan het plaatsen van snelheid/ roodlichtcamera’s langs de Overijsselselaan. En dat zij dit niet zouden willen omdat de weg volgens hen een uitstraling heeft van 70 km/uur en niet van 50 km/uur. De omwonenden waar we contact mee hadden geven ook aan een snelheid van 70 kilometer wel prima te vinden, als daar dan maar op gehandhaafd wordt. 

 

Daarom hebben wij in het actualiteitenuurtje van de raad op 30 oktober voorgesteld om de maximum snelheid op de Overijsselselaan te verhogen naar 70 km/uur en dan streng te handhaven met snelheid,-  en roodlichtcamera’s. Ik stelde wethouder Stellingwerf (Groen Links) daarbij de volgende vragen:

  • Is het college bereid dit voorstel over te nemen? 
  • Zo  nee, waarom niet? 
  • Als die bereidheid er niet is, wat gaat het college dan doen om de voortdurende overlast voor de omwonenden te beperken?

De wethouder gaf aan een dergelijk voorstel niet te willen steunen en gebruikte de geluidsnormen voor de omliggende woningbouw daarbij als argument. Van nieuwe maatregelen was ook niet echt sprake, behalve dat er nogmaals een verzoek aan de politie zou worden gedaan om te handhaven. Een onbevredigend antwoord. We zijn als fractie dan ook nog niet klaar met dit onderwerp en onderzoeken mogelijkheden zoals een motie voor herinrichting van de weg of alternatieve opties.

Onze vragen kregen ook enige aandacht in de media. Lees hier het artikel van Omrop Fryslân:
https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1232224/van-50-naar-70-vvd-in-leeuwarden-wil-verkeer-harder-laten-rijden-op-overijsselselaan

Woordvoerder - Petra van der Sloot