Bestemmingsplan Nijdjip Grou

Dit bestemmingsplan in Grou bestaat uit 5 fasen waarbij oude huurwoningen worden gesloopt om er nieuwe woningen voor terug te bouwen. Deze huurwoningen zijn van Elkien, die hier al een begin heeft gemaakt met de realisatie van nieuwe woningen in de Gruttostraat en Tureluur. Er zijn nieuwe woningen voor 1 en 2 persoons huishoudens gebouwd en in de Nijdjipstraat ook een aantal gezinswoningen.

Dit nieuwste plan bevat in deze laatste fase ook de aanleg van een flink aantal parkeerplaatsen. Die parkeerplaatsen komen op een plek die discussie gaf bij de werkgroep van Pleatslik Belang Grou. Deze Kerngroep ziet realisatie van ca. 80 parkeerplaatsen op deze locatie niet helemaal zitten. De voornaamste reden is dat er er aan een nieuwe totaal visie voor geheel Grou wordt gewerkt en op de locatie waar de nieuwe parkeerplekken zijn bedacht, vlakbij de Nijdjipstraat, ook een mogelijke alternatieve ontsluiting is bedacht. Het tracé van die nieuwe ontsluiting loopt over het gebied van de nieuw aan te leggen parkeerplekken.Deze mogelijke toekomstige ontsluiting zou de nauwe flessenhals in de toegang door de Parkstraat richting het centrum moeten ontlasten.

Een dilemma,  waar we als raad op een zaterdagochtend zijn bijgepraat door deze Kerngroep, watersportverenigingen en Pleatslijk Belang Grou zelf. Parkeren in Grou en met name bij het Pikmeer, zeilcentrum en in het centrum blijft lastig. De parkeerplekken die nu op de locatie van het oude Groene Kruisgebouw op de Blikpóle bij het zeilcentrum zijn gerealiseerd, zijn van wezenlijk belang voor de watersport en horeca-ondernemers in Grou. En de angst dat die mogelijk kunnen worden opgeheven door eventuele nieuwbouw van appartementen op deze locatie is de reden dat de werkgroep het belang van die bestaande parkeerplekken met de raad wou bespreken. Over de parkeerbehoefte in Grou loopt nog een onderzoek wat later meer duidelijkheid moet geven. 

De uitkomst van de discussie met en in de raad over het instemmen met het bestemmingsplan is dat er met een amendement van Gemeente belangen nu is geregeld dat de locatie voor nieuwe parkeerplaatsen bij de  Nijdjipstraat buiten het vast gestelde bestemmingsplan wordt gehouden.

Hierdoor is geen onomkeerbare situatie ontstaan en kan de wenselijke en noodzakelijke nieuwbouw door Elkien doorgaan. Dit amendement is door ons gesteund en werd met algemene stemmen aangenomen.