Schriftelijke vragen over warmtepompen

Door de energietransitie wordt het toepassen van warmtepompen steeds gebruikelijker. Sinds april dit jaar zijn er landelijk geluidsnormen voor warmtepompen opgenomen in het Bouwbesluit. Op basis van gerechtelijke uitspraken blijkt dat de gemeente de plicht heeft om te onderzoeken of geïnstalleerde warmtepompen ook daadwerkelijk voldoen aan de geluidsnorm. Het lijkt erop dat dit in sommige gevallen te wensen overlaat, ook omdat de nieuwe warmtepompen nog niet voldoen aan de wettelijke norm. Een akoestische omkasting is dan noodzakelijk. 

Aanvullend blijkt overigens dat de landelijke geluidsnorm in veel gevallen nog niet voldoende is. Zeker in wijken waar veel warmtepompen zijn kan er, ondanks dat de geïnstalleerde pompen voldoen aan de wettelijke norm, nog steeds sprake zijn van een hinderlijk rondzoemend geluid. 

Het succes van de energietransitie is mede afhankelijk van voldoende draagvlak. Overlast van warmtepompen kan dit draagvlak aantasten. Daarom hebben we namens VVD Leeuwarden een reeks schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Benieuwd? Lees de schriftelijke vragen hier!