Zorgen over de toegankelijkheid van zorg en toegang wijk- en dorpskamers

Op de website https://lwdvoorelkaar.nl/nl/buurt-en-dorpskamers staat een overzicht van de 8 buurt- en dorpskamers. Daar kan je lezen dat inwoners dienen te bellen voor een afspraak als ze een hulpvraag hebben. Dit komt bijvoorbeeld omdat Amaryllis – de sociaal werkers - maar bij een aantal wijk- en dorpskamers slechts beperkt aanwezig zijn. We zien ook dat de wijkteams niet geïntegreerd zijn in de wijk- en dorpskamers en dat er veel vacatures voor vrijwilligers. Na anderhalf jaar heeft het College de buurt- en dorpskamers en haar bemensing nog steeds niet op orde.

In de plannen van het college werd altijd gesproken over laagdrempelige zorg dichtbij waarbij onze inwoners een locatie binnen zouden kunnen lopen indien ze hulp nodig hadden. 

We constateren dat dit niet het geval is en we maken ons zorgen of de juiste zorg wel beschikbaar en of het doorverwijzen door een professional bij deze buurt- en dorpskamers wel is gewaarborgd.

Gedurende de beginfase van de corona pandemie konden we er als VVD fractie begrip voor opbrengen dat de wijk- en dorpskamer nog niet volledig konden worden opgestart. Echter al maanden is het “normale” leven voor velen weer opgestart. Corona en haar maatregelen zouden geen beperking meer hoeven zijn voor het volledig draaien van de wijk en dorpskamers. 

Voor ons als fractie aanleiding om samen met de ChristenUnie schriftelijke vragen aan het College te stellen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.