Lening voor ontwikkelaar WTC - Cambuur 

Op 17 juli 2017 nam de gemeenteraad de beslissing over de ontwikkeling van het WTC Gebied en de realisatie van het nieuwe Cambuur stadion. Het besluit werd destijds gesplitst in twee delen: de realisatie en de financiering door middel van een subsidie of gift (helemaal officieel: ‘au fonds perdu’). Die financiering was voor een aantal partijen, waaronder de VVD een onbegaanbare weg. Het realisatie besluit kwam tegemoet aan de wens van velen, dat de raad hier een unaniem besluit over zou nemen.


De VVD heeft in die discussie altijd aangegeven niet akkoord te kunnen en willen gaan met de gift/subsidie. We hebben wel steeds gezegd  dat een andere vorm van financiering zoals een garantstelling of lening wel bespreekbaar was. De raad besloot echter in meerderheid voor de subsidie van 4,5 miljoen euro.

Als je zegt dat het bespreekbaar is, moet je woord houden, ook na 4 jaar. Nu de subsidie van tafel is en vervangen door een verzoek om een lening staan wij er dus voor open. De lening is aanzienlijk en groter dan de VVD had gewild, maar voorzien van een aantal zekerheden en garanties. 100% zekerheid krijgt niemand in het leven, hier dus ook niet. Maar het lijkt te overzien.

Alle afzonderlijke risico’s en formele juridische voorwaarden zijn opnieuw door de ambtelijke dienst en de accountant bekeken. De accountant noemt een aantal zaken en de VVD gaat er van uit dat  het college indringend kennis heeft genomen van die opmerkingen.

Twee lichten we er wel uit:

De accountant stelt dat “Uit de bespreking van de risico’s met de organisatie blijkt dat diverse formele aspecten nog nader onderzocht worden, dan wel formeel geregeld moeten worden.”
De VVD  gaat er van uit dat het college dat deze punten correct zal afhandelen.
Verder zegt onze accountant dat “Het is belangrijk dat de raad goed geïnformeerd wordt over de voortgang van de gebiedsontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van het risicoprofiel voor de gebiedsontwikkeling.”  De VVD verwacht van het college horen dat ze deze opmerkingen zullen volgen. Dat heeft ook te maken met een aantal opmerkingen van de VVD fractie over dit proces tot nu toe.

Begin juni werd duidelijk dat deze nieuwe ontwikkeling zou leiden tot een nieuwe financieringsvraag. Bovendien werd duidelijk dat de besluitvorming uiterlijk 7 juli plaats zou moeten vinden. De VVD heeft toen nadrukkelijk laten weten zeer ontstemd te zijn over die planning. Hoewel er alle begrip voor is dat deze processen tijd nodig hebben: de raad had natuurlijk veel eerder op hoofdlijnen geïnformeerd moeten worden. Dat je niet tot op de komma nauwkeurig weet wat er gevraagd gaat worden, dat snapt iedereen. Maar de raad kan zich dan tijdig voorbereiden en bijvoorbeeld suggesties meegeven die de behandeling kunnen versoepelen (bijvoorbeeld mee kijken van de account). Nu dwingt het college de raad in 4 weken tijd deze besluitvorming af te ronden. En met 4 weken doen wij het college nog een paar dagen cadeau.
Tussen technische vragen en debat zit een week, tussen debat en besluitvorming 48 uur. Omdat iedereen het belang van dit dossier ziet doet de raad uiterste best om op 7 juli te besluiten. Het lijkt te lukken. Maar wat de VVD betreft is hiermee de grens van wat acceptabel is wel bereikt. Deze raad is altijd welwillend maar we moeten hier op een verantwoorde manier kwalitatief goede besluiten nemen. Daar zal ook het college zich zeer bewust van moeten zijn. Het betekent ook dat het college zich nadrukkelijker moet beseffen dat ze in dergelijk complexe en gevoelige dossiers goed en snel communiceert met de raad. Dat iedereen zijn uiterste best doet is geen excuus om geen verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de besluitvorming.

We steunen het voorstel voor de lening, met de voorwaarden die daarbij zijn geformuleerd. Maar de VVD fractie rekt zich hiermee maximaal uit, zoals dat in politieke termen heet. Als zou blijken dat een lening van 14 miljoen niet voldoende zou zijn, dan breekt het moment aan om ons als raad af te vragen of het project überhaupt nog haalbaar is. De gemeente Leeuwarden heeft zich met alle investeringen in de omgeving en de infrastructuur en met deze lening laten zien als een partner die bereid is heel veel te doen. Maar er komt  een moment dat ook voor raad en college de grens bereikt is. We ga er vanuit dat geen van de betrokken partijen die grens wil opzoeken en dat we vanaf hier optimistisch en snel aan de slag gaan om de eerste paal in de grond te slaan. Of liever, de scheidsrechter laten fluiten voor de aftrap van de eerste wedstrijd in het nieuwe stadion.