Het theater “Zalen Schaaf”

Op 2 juni moest er tijdens de besluitvormende raadsvergadering (in de toepasselijke omgeving van Theater de Harmonie) een besluit vallen over de toekomst van Zalen Schaaf. Het gaat te ver om hier een samenvatting te geven van bijna 10 jaar bestuurlijk en politiek onvermogen van achtereenvolgende colleges en coalities. Uiteindelijk leidde een besluit over het uitschrijven van een prijsvraag voor het beste plan tot het proces wat nu is afgerond.

Omdat er door allerlei aanpassingen en beperkingen wat de VVD betreft geen sprake meer was van een open zoektocht naar goede plannen steunden we het besluit voor deze prijsvraag destijds niet.

Een meerderheid van de raad zei echter ‘ja’ tegen de prijsvraag. Een onafhankelijk jury kwam vervolgens tot een uitslag die werd bekrachtigd door een collegebesluit. Dit besluit moest alleen  nog door de gemeenteraad bevestigd te worden. In theorie. De praktijk bleek anders: diverse partijen waren het niet eens met de uitslag en kondigden aan die door een amendement te willen gaan veranderen. Terwijl de partijen die destijds tegen de prijsvraag waren (o.a. dus de VVD) op het standpunt stonden: als je een prijsvraag uitschrijft, dan moet je de uitslag ook respecteren.

De jury koos voor de volgende plannen:

  1. Herontwikkeling Speelmanskwartier

Een combinatie van woningbouw en het creëren van faciliteiten (ateliers etc.) voor culturele ondernemers.

  1. Schaaf Blijft!

Een ontwikkeling door onder ander de huidige exploitant tot een theater met langlopende voorstellingen en continuering van de huidige activiteiten. Exploitatie van de huidige woonruimtes in het totaalconcept.

  1. Agora

Een plan voor een grotendeels culturele en maatschappelijke invulling en herontwikkeling en verbouw woningen. Ook veel ruimte voor ontmoeting.

In de raadsvergadering bleek dat GroenLinks en PvdA de nummer 3 op 1 wilde zetten en FNP/GBL/Lijst058 wilde nummer 2 op 1 zetten. De argumenten van deze laatste partijen waren wat de VVD betreft samen te vaten als ‘een nostalgisch gevoel van ‘vroeger was alles beter’. Een gevoel van een kopje snelfilter koffie in het boerenbondservies. In 1971 was daar niets mis mee, maar anno 2021…

PvdA en GroenLinks vonden hun keuze vooral ‘beter’. Volgens de VVD vooral omdat ze dat zo vonden. En omdat ze niet wilden dat de nummer 1 alsnog kans zou maken, spraken ze zich er voor uit voor de nummer 2 te stemmen als het eigen amendement niet werd aangenomen.

Als in een waar Shakespeareaans drama ontstond er na overleg een totaal onverwachte wending: CDA, D66 en CU stemden onder druk van de uitspraken van GroenLinks en PvdA alsnog voor dat amendement. Waarmee de nummer 3 ineens winnaar van de prijsvraag was.

Wat de VVD vindt 
De VVD vindt uiteindelijk dat de bewoners van het Speelmanskwartier de grote verliezers zijn. In de veronderstelling dat de prijsvraag een serieuze poging was om uit de impasse te komen, moeten ze nu constateren dat de politiek ze, opnieuw, aan het lijntje heeft gehouden om te doen wat ze zelf wil. En vooral niet geen oor heeft voor hun breed gedragen argumenten om de juryuitslag de bevestigen.

Niemand in Nederland begrijpt dat we in Leeuwarden in een majeur dossier een prijsvraag hebben uitgeschreven, waarbij de initiatiefnemers van die prijsvraag de uitkomst volledig naast zich neerleggen en de tegenstanders van de prijsvraag desondanks vinden dat de uitkomst gerespecteerd moet worden. We vinden als VVD dat de overheid betrouwbaar moet zijn. De manier waarop dit dossier nu is afgerond zal het vertrouwen in de politiek geen goed doen.

Uiteindelijk stemden alleen de Partij voor de Dieren en de VVD voor het handhaven van juryuitslag en tegen alle wijzigingen.