Opnieuw juridische kritiek op gemeentelijke procedure VVGB. Geu stelt schriftelijke vragen

Eind 2018 en begin 2019 stond in de gemeenteraad de verplaatsing van een drietal recreatiearken van Minne Finne naar de Burd op de raadsagenda. Omdat dit niet paste binnen het geldende bestemmingsplan was een verklaring van geen bedenken (VVGB) van de gemeenteraad Leeuwarden noodzakelijk. VVD Leeuwarden was destijds al uiterst kritisch en stemde dan ook volmondig tegen het afgeven van een VVGB. De meerderheid van de raad was uiteindelijk echter voor het afgeven van een VVGB. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder, maar de recreatiearken liggen nog steeds in de Minne Finne.

Dit doordat een aantal eigenaren van recreatiewoningen op de Burd het besluit op procedure- en op inhoudelijke gronden aanvechten. En met succes. De rechtbank oordeelt dat de gemeente Leeuwarden (opnieuw) de procedure rondom de VVGB’s niet goed heeft gevolgd (omdat de procedure niet goed is verlopen gaat de rechtbank niet in op de inhoudelijke bezwaren van de eisers). Voldoende aanleiding voor ons tot het stellen van schriftelijke vragen. 

Achtergrond

Een VVGB is in beginsel een instrument van de gemeenteraad, en gaat via tweetal fases: eerst gaat de ontwerp-VVGB ter inzage (inclusief een positief of negatief advies van de gemeenteraad). Hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden voorzien van een reactienota en leiden tot een definitieve VVGB. Deze wordt opnieuw als besluit voorgelegd aan de gemeenteraad en vervolgens wordt deze VVGB, met een positief of negatief besluit, ter inzage gelegd. De rechtbank uit vooral kritiek op ontwerp-VVGB en de beperkte rol van de gemeenteraad hierin. 

Deze uitspraak is bijzonder delicaat voor het College van B&W. Want al eerder is het College op de vingers getikt over de procedure (ook toen hebben we als fractie schriftelijke vragen gesteld). N.a.v. deze uitspraak is de procedure aangepast, en deze aangepaste procedure zou ook zijn toegepast in het onderhavige geval. Naar nu blijkt, is dat nog steeds onvoldoende. 

Benieuwd naar de schriftelijke vragen? Klik hier