De ondersteuning van jongeren in coronatijd

 Jongeren hebben het, evenals veel anderen, niet makkelijk. Ze hebben het gevoel dat er weinig oog voor ze is en na 14 maanden corona snakt men naar perspectief.  De zorg vindt plaats op afstand, onderwijs digitaal, geen feestjes, niet kunnen sporten, weer thuis moeten wonen, gebrek aan motivatie, je vrienden niet kunnen zien, je eenzaam voelen, bang voor een virus en het voelen dat er weinig perspectief is. Gebrek aan solidariteit en willekeur als het gaat om handhaving.

Onze jongeren en jongvolwassenen zijn de toekomst. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Des te meer reden dat wij als Raad met deze jongeren en experts in gesprek zijn gegaan om te horen waar zij op dit moment behoefte aan hebben en waarin wij hen het beste kunnen ondersteunen. Meer dan 500 jongeren hebben de vragenlijst ‘Jongeren in Coronatijd’ ingevuld die wij als Raad hebben verspreid. Vervolgens zij wij in een eerste sessie met deze jongeren verdiepend in gesprek gegaan. In een 2e sessie hebben we gesproken met het werkveld, scholen en andere experts.

De rode draad; Er is een gebrek aan stageplaatsen, sterk de behoefte aan fysiek onderwijs, aan externe studieplekken, jongeren willen elkaar kunnen ontmoeten, willen gezien en gehoord worden en er moet extra ingezet op de kwetsbare groep jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Deze laatste groep had het voor corona al zwaar en dreigt door corona buiten de boot te vallen.

Voor deze laatste kwetsbare groep zien wij als VVD een extra impuls voor het jongerenwerk en de steunstructuren op de scholen. Betrek en bereik die kwetsbare jongeren in deze bijzondere tijd. Waar nodig kan de praktijkondersteuner huisarts (POH’er) ook een extra bijdrage leveren. Hier zijn bij de MTR al extra middelen voor beschikbaar besteld.

Vaak hebben we het hier in de raad over kwetsbare jongeren en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Maar voor de VVD fractie is het juist ook belangrijk dat we oog hebben voor de jongeren die geen gebruik maken of hoeven maken van bijvoorbeeld jimmy’s, jongerenwerk of de steunstructuren van scholen. Een groep die zich zonder corona prima redt maar juist nu wel extra hulp kan gebruiken.

Voor deze groep vragen wij als VVD fractie aandacht voor 5 onderwerpen:

Campagne stageplaatsen

Veel studenten vallen tussen wal en schip doordat er als gevolg van de coronacrisis een tekort aan stageplaatsen is. We verzoeken om tijdens de coronacrisis en in de periode erna extra inspanningen te verrichten richting het bedrijfsleven en andere overheden om stageplaatsen te kunnen blijven garanderen voor jongeren. Ondersteun waar het moet en lobby waar het kan. 

Extra studieplekken op het gemeentehuis

Stel het gemeentehuis open voor jongeren die op zoek zijn naar een plek om te studeren. Een plek waar ze geconcentreerd aan de slag kunnen omdat het niet mag op school, niet thuis kan of het in het studentenhuis te druk is. Nu en in de toekomst zullen veel ambtenaren thuiswerken waardoor er ruimte in het gemeentehuis vrij komt. 

Jongerenparticipatie bij te vormen beleid

Betrek jongeren actief bij nieuw te vormen beleid, zij weten het beste wat ze nodig hebben. Jongeren zijn de toekomst, daarom is het belangrijk ze een goede en veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen studeren, wonen, werken, recreëren en sporten.  Bovendien geven we zo vorm en inhoud aan betekenisvolle jongerenparticipatie. 

Jongerenfonds

Stel een jongerenfonds in vanuit waar jongeren, op een laagdrempelige wijze, een bijdrage kunnen ontvangen bij het organiseren van een activiteit of project gericht op het activeren van jongeren, het samenkomen en het daarmee doorbreken van eenzaamheid. 

Leeuwarden als proeftuin

Maak van Leeuwarden de innovatiehotspot als het gaat om de coronamaatregelen en beheersing voor jongeren. Jongeren hebben in deze tijd behoefte om elkaar te ontmoeten. Wees niet behoudend maar zoek naar de mogelijkheden wat kan. Field labs in combinatie met testen lijken het toverwoord. Lobby actief om ontmoetingen voor deze jongeren meer mogelijk te maken.  Bereid je nu al voor op de introductieweken.

Na de meivakantie krijgt het onderwerp “jongeren in coronatijd” een vervolg op de agenda van de gemeenteraad. Wij zullen daar de moties indienen om onze 5 wensen te realiseren.