De Leeuwarder Energie Agenda (LEA)

Afgelopen maand werd de Leeuwarder Energie Agenda (LEA) 2014-2021 behandeld in de gemeenteraad. In het kader van de klimaatplannen en de afspraken die volgen uit de Regionale Energie Strategie (RES) heeft Leeuwarden te maken met energiemaatregelen en opgaven. Elke gemeente moet aangaven hoe zij de klimaatdoelen zoals energie besparing, duurzame opwekking en co2 reductie wil gaan uitvoeren. De gemeente geeft deze periode prioriteit aan verdubbeling van het aantal zonnepanelen, uitbreiding van geothermie en energiebesparing.

Opwerk van energie 
De VVD is van mening dat o.a. de opwek van energie moet worden beoordeeld. De opwek hoeft niet per definitie in de gemeente zelf te worden gerealiseerd maar zou op grotere schaal ook elders plaatsvinden. Daarnaast moet dit op een efficiënte en duurzame manier geïntegreerd worden in de omgeving en moet er gekeken worden naar de mogelijkheden van peakshaving en opslag door o.a. slimmere netwerken en beter gedimensioneerde netwerken. 

Zonnepanelen 
De VVD is geen voorstander voor de aanleg van grote PV zonneweiden op landbouwgrond. Hiervoor zouden bedrijfsdaken beter benut kunnen worden, mits deze daarvoor de draagkracht hebben. 

Gasloos wonen
Om gasloos te wonen, moet er nog veel gebeuren. Bewoners die hier niet de financiële middelen voor hebben, kunnen niet gedwongen worden om te schakelen. De plaatsing van windmolens zal worden bepaald door de provincie.

Aardwarmte
Binnenkort zal er middels een proefboring blijken of Geothermie (aardwarmte), lokale duurzame warmte uit de ondergrond dat gebruikt kan worden voor de verwarming van huizen, kassen en industrie, mogelijkheden biedt voor Leeuwarden. De gemeente verwacht, dat bij een succesvolle boring er op korte termijn ca. 6000 woningen op dit aardwarmte-net kunnen worden aangesloten.

Er zijn dus veel partijen bij betrokken die elk hun steentje bij moeten dagen. Wij houden de vinger aan de pols.