Aukje de Vries en Harry Bevers op de VVD de kandidatenlijst

Op maandag 1 december 2020 heeft het Hoofdbestuur van de VVD de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend gemaakt.

De VVD Netwerk Leeuwarden is ontzettend trots. In juni heeft het Netwerk Leeuwarden twee kandidaten naar voren geschoven voor een plaats op de lijst. Beide voordrachten zijn gehonoreerd met een prachtige plek op de lijst. Aukje de Vries op de 8e plaats en Harry Bevers op plek nummer 43. Met de huidige peilingen in het achterhoofd betekent dit dat Aukje de Vries rechtstreeks de Tweede Kamer in gaat. Voor haar wordt het een derde termijn. Uniek! De 43e plek voor Harry Bevers betekent dat hij, met de huidige peilingen als uitgangspunt, zich op kan maken voor het Kamerlidmaatschap na de vorming van een kabinet.

Via deze weg wil het bestuur, namens het hele Netwerk Leeuwarden, beide kandidaten feliciteren met deze prachtige plaats op de lijst. Voorzitter Romke van der Wal heeft beide kandidaten namens alle leden van het Netwerk in de bloemen gezet. In een bericht aan de leden heeft hij hen opgeroepen zich in te zetten om voor de VVD zo veel mogelijk zetels in de wacht te slepen en daarmee de beide Leeuwarder kandidaten in de Tweede Kamer te krijgen.