Vlietzone - aanleiding voor het debat

Vorig jaar december heb ik namens de VVD en D66 o.a. de motie ingediend om te komen met een plan van aanpak met oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn, om de problemen op de Vlietzone (en omgeving) aan te pakken. 

Afgelopen woensdag was eindelijk het digitale politieke debat over het plan van aanpak om de problematiek in de Vlietzone in Leeuwarden aan te pakken. 

Deze wijk gaat namelijk al jaren gebukt onder heftige overlast. Diverse woninginbraken en diefstallen, intimidatie, bedreigingen, huisvredebreuk, ruzies en huiselijke twisten, overlast van jeugdigen, geschreeuw, openbaar dronkenschap, een schietpartij en drugsgebruik. Veelvuldig politie ingrijpen, de inzet van een nachtbewaker, aangebrachte camera’s en nog veel meer.

We zien verloedering van panden, overlast van afval, de toename van commerciële verhuur en overlast door de combinatie en aanwezigheid van ambulante zorg en wonen. Het is een complexe problematiek die dus verder gaat dan alleen de zorg of de zorgaanbieders.

Het plan van aanpak
Het Plan van aanpak Vlietzone dat het College aan de Raad presenteerde is wat de VVD betreft een eerst aanzet voor de toekomst, maar laat ook nog veel open einden dat nog onderzocht/uitgewerkt moet worden.

Als VVD zijn we toch enigszins teleurgesteld in het (concept) PvA dat nu voorligt. De korte termijn maatregelen zijn prima en kun je ook niet op tegen zijn. 

Als VVD zijn we blij met:
✅ De extra inzet op veiligheid, toezicht en handhaving. Evenals de data-gedreven aanpak om ondermijning tegen te gaan. Als VVD zien we ook graag dat op andere terreinen meer gebruik wordt gemaakt van big data.

✅De optie tot invoering van de Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek (Wbmgp) blijft op tafel in geval uitvoering van het voorliggende Plan van Aanpak te weinig resultaat oplevert.

✅Er wordt een verhuurdersvergunning ingevoerd.

✅De wethouder gaat in overleg met Strong ID (overlastgevende zorgaanbieder) om te kijken hoe de problemen verder aangepakt kunnen worden. Wat de VVD betreft hoort verplaatsing tot de opties.

Maar we zijn niet met alles tevreden:
❌Het ontbreekt echter aan concrete doelen en aan visie op de lange termijn. De lange termijn maatregelen zijn nog weinig concreet, veel moet nog uitgezocht of uitgewerkt worden. Het ademt allemaal nog een grote mate van vrijblijvendheid uit, zeker op lange termijn. 

❌ De wijze hoe het College de resultaten gaat meten. Het college geeft aan dat de Veiligheidsprestatie Index van 2019 als meetpunt geldt. Die index, de VPI, geeft een beeld van de veiligheidsbeleving en leefbaarheid van de wijk. De Vlietzone is sinds 2016 opgenomen in de wijk Oud-Oost, waar ook onder meer de Bloemenbuurt en Cambuursterhoek onder vallen. En dat geeft een vertekend beeld. In 2015, toen de cijfers nog gesplitst waren, scoorden al die wijken gezamenlijk een 6,05. Maar de Vlietzone zelf kreeg toen een 5,25. Wij willen een nulmeting voor de Vlietzone zelf en niet van Oud-Oost als uitgangspunt. Deze oproep kreeg steun van meerdere partijen.

Op beide punten overwegen wij nu met een motie te komen bij de besluitvormende vergadering.


De oplossing vraagt een blijvende gezamenlijke aanpak en samenspel van College, Raad, bewoners, Vlietvaardig, het wijkpanel, instellingen en ondernemers. Een aanpak vraagt lef, visie, samenwerking en bovenal ook een lange adem. Met dit plan van aanpak alleen zijn we er nog niet.