Wennen aan de 1,5 meter

Ik kan nog maar steeds moeilijke wennen aan die anderhalve meter. Het is en blijft lastig om zoveel afstand te houden tot al die mensen die ons dierbaar zijn. Wat eerst zo vanzelfsprekend leek kan nu even niet meer. Geen drie zoenen als je iemand begroet of een knuffel als iemand er even doorheen zit. Niet dat schouderklopje als het goed gaat of even je ouders of opa en oma op de koffie.  Ik ben zelf altijd van vernieuwing, maar wat verlang ik nu weer terug naar het oude.
 
Als ik door de straten van Leeuwarden loop zie ik steeds meer winkels hun deuren weer openen en zoeken naar creatieve oplossingen om hun hoofd boven water te houden. Maar ik zie en hoor ook de teleurstelling van de ondernemers die wel open willen maar niet open mogen, zoals de kappers en de horeca. We vierden een koningsdag met lege pleinen en terrassen en op 5 mei vieren we onze vrijheid thuis. Dagen die normaal zorgen voor extra drukte en omzet, die ondernemers nu mislopen. Iedereen kijkt uit naar de volgende persconferentie van Mark Rutte in de hoop op de volgende stap.


Als fractie denken we daarom ook na over de periode nadat de maatregelen mogelijk versoepelen. Wat kunnen we onze ondernemers bieden als we weer voorzichtig het ‘normale’ leven opstarten. Serge Hollander heeft hiervoor al een aantal suggesties gedaan aan het College (zie verderop in deze nieuwsbrief).

Voor nu geldt nog steeds: blijf thuis zoveel als dat kan. 
Wel dragen we ook ‘support your locals’ uit: steun onze lokale ondernemers zoveel mogelijk! We proberen ondernemers daarnaast nu te (onder)steunen bij vragen en koppelen problemen terug naar onze Tweede Kamerfractie. Samen moeten we het doen!

Als fractie kunnen we steeds beter omgaan met de nieuwe omstandigheden. We proberen het ‘normale’ werk zoveel mogelijk door te laten gaan, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. We vergaderen inmiddels in een vast ritme digitaal en in april hebben we ook de eerste digitale raadsvergadering gehad. De digitale debatten zijn nog wat onwennig. Je mist de dynamiek en de interactie die je normaal met elkaar hebt in de raadzaal. Ik blijf hopen dat we binnenkort weer ‘live’ met elkaar het debat kunnen aangaan.

Samen met het bestuur kijken we of en hoe we moet jullie, onze leden, contact kunnen hebben. Ik hoop dat, dat ook op korte termijn gaat lukken.

Voor nu blijft staan: hou vol, blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Marcel Visser
Fractievoorzitter