Samen staan we sterk.

Op 21 april jl. was de persconferentie waar veel mensen reikhalzend naar uitkeken. Eigenlijk hadden we allemaal meer gewild: meer vrijheid, meer ruimte voor ondernemers en meer lucht in de zorg. We hebben na deze weken van intelligente lockdown al veel bereikt, de eerste piek is geweest en de zorg kan het aan. Maar we zijn er helaas nog niet. Het virus is er nog steeds en verspreid zich, mensen worden nog steeds heel erg ziek en overlijden. Alle inmiddels bekende maatregelen van 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk thuis blijven en werken en handen wassen blijven dan ook noodzakelijk.

Gelukkig kunnen de basisscholen en buitenschoolse opvang weer open vanaf 11 mei, en middelbare scholen vanaf 2 juni. Natuurlijk met de nodige voorzorgsmaatregelen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april weer in groepsverband sporten, jongeren van 13 tot en met 28 jaar ook, maar dan wel met 1,5 meter afstand. En zelfstandig wonende ouderen vanaf 70 jaar mogen van 29 april bezocht worden door één of twee vaste personen, mits er natuurlijk geen klachten zijn. Dat zijn kleine stapjes die we kunnen maken, doordat we ons in de afgelopen tijd goed hebben gehouden aan de maatregelen.

Maar als je inzoomt, zie je ook veel pijn bij bedrijven. Er zijn ondernemers die de dagen afstrepen die ze nog kunnen overbruggen, en die snakken naar een sprankje hoop. Er zijn ondernemers die met veel creatieve oplossingen voor zichzelf weer een beetje licht zien, maar zich nu afvragen hoe lang die tunnel dan is. De VVD heeft in het laatste debat daarom aandacht gevraagd voor de contactberoepen, zoals kappers. Zij hoopten, met maatregelen, weer aan het werk te kunnen. De VVD heeft het kabinet gevraagd om, mocht het advies van de experts positief zijn, niet te wachten tot 20 mei, maar dat men met de nodige beschermingsmiddelen weer sneller aan het werk kunnen gaan. Voor de horeca heeft de VVD om een apart plan gevraagd voor een langere periode. Want met menige anderhalvemeterkroeg kun je ook straks, als je weer wat mag doen, niet uit de kosten komen.

Het is goed dat in de tussentijd de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers worden uitgebreid. Er wordt continu gekeken wat nog meer nodig is.

Ondanks de Coronacrisis gaat het werk als Kamerlid dus natuurlijk gewoon door. Maar wel op een iets andere manier. Ook Kamerleden blijven zoveel mogelijk thuis. Vergaderingen gaan waar mogelijk virtueel, zoals de wekelijkse fractievergadering. Debatten vinden soms plaats in de vorm van een schriftelijk overleg, zoals over de mijnbouw in Groningen. In een aantal gevallen vinden de vergaderingen in de Tweede Kamer plaats. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de afstand, zoals de RIVM voorschrijft. Kamerleden zitten 2 meter uit elkaar, de vergaderruimte wordt voor en na de vergadering grondig gereinigd, en bij elke toegangsdeur staat ontsmettingsmiddel voor de handen. De afgelopen weken heb ik zo debatten gehad over het Europese steunpakket in het kader van de Coronacrisis en de euro en over de begrotingswijzigingen voor het noodpakket voor economie en banen.
 
Helaas kunnen werkbezoeken op dit moment nog niet weer plaats vinden, maar die probeer ik zoveel mogelijk te vervangen door virtuele bijeenkomsten, en er is natuurlijk heel veel contact via social media, mail, etc. met bijvoorbeeld ondernemers, die het op dit moment ontzettend zwaar hebben. Neem dus gerust contact op!

Aukje de Vries 
VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder Financiën