Doen wat nodig is

Het Coronavirus heeft grote impact. Het raakt onze gezondheid, onze economie en onze manier van leven. Ik wil graag beginnen met iedereen die ziek is of die zieke familie of vrienden heeft, of die zelfs met een sterfgeval te maken heeft, veel sterkte te wensen in deze tijd.

Iedereen is natuurlijk allereerst bezorgd over zijn of haar gezondheid en die van hun naasten. Dat is heel begrijpelijk. Alles is erop gericht om het Coronavirus zo goed mogelijk te bestrijden en de mensen de juiste zorg te kunnen verlenen. Maar veel mensen zijn ook bang of zij in de toekomst nog wel brood op de plank hebben. Ondernemers zijn in grote onzekerheid over de toekomst van hun bedrijf en werknemers. De VVD vindt dat we al het nodige moeten doen om de schadelijke gevolgen te beperken. Er is gelukkig financiële ruimte om te doen wat nodig is. Om ervoor te zorgen dat de ondernemers deze Coronacrisis kunnen overleven.

Er ligt inmiddels een fors, eerste noodpakket voor banen en economie klaar van zo’n 15 miljard euro. Voor ondernemers is er een Corona-loket: 0800-2117, waar ondernemers terecht kunnen met vragen. De belangrijkste maatregelen van dit moment:

  • Het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) om bedrijven met een omzetderving van 20% of meer te helpen en ontslagen te voorkomen zal de overheid 90% van de loonkosten van deze bedrijven overnemen. In de compensatie zit een opslag van 30% voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Ook flexwerkers, oproepkrachten en uitzendkrachten vallen binnen deze regeling. Het UWV voert deze regeling uit en kan een voorschot verstrekken van 80%. De regeling gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 in.
  •  De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Deze regeling geldt voor zelfstandige ondernemers en ZZP’ers. Het gaat om inkomensondersteuning zonder strenge voorwaarden. Dat betekent dat je niet je eigen huis hoeft ‘op te eten’ of dat het inkomen van je partner wordt meegerekend. Ook is er geen levensvatbaarheidstoets. De regeling kan aangevraagd worden bij Bureau Zelfstandigen Fryslân in Leeuwarden. Ook deze regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Checken of je in aanmerking komt kan via www.krijgiktozo.nl
  • De Tegemoetkoming Ondersteuning Getroffen Sectoren (TOGS) voor ondernemers in sectoren die hard worden geraakt door de Corona-maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld door verplichte sluiting. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4.000 euro (belastingvrij). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO (www.rvo.nl) gaat deze regeling uitvoeren en daar kan je ook checken of je in aanmerking komt. Het loket gaat maandag 6 april open.

 

Naast deze regelingen en het uitstel van het betalen van belastingen door ondernemers zijn er nog meer maatregelen genomen om de economische gevolgen van deze Coronacrisis te beperken. Kijk ook op Rijksoverheid.nl voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen

Als deze maatregelen zijn natuurlijk geen toverstokje die alles bij het oude laat of alles oplost. De komende tijd zal zwaar worden, ook voor ondernemers. Wij knokken hard voor maatregelen die het leed kunnen verzachten. Het bestrijden van het Coronavirus is iets wat we met zijn allen zullen moeten doen. Iedere Nederlander moet hierin zijn of haar verantwoordelijkheid pakken. Houd je allereerst aan alle adviezen, die worden niet voor niets gegeven. En zoals Mark Rutte zei: ‘Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar’.

Aukje de Vries
VVD Tweede Kamerlid en woordvoerder Financiën