Vragen VVD over situatie Stationsgebied

In het Friesch Dagblad van 8 februari kunnen we lezen dat het nieuwe Stationsgebied en het nieuwe busstation gevaarlijke situaties opleveren. Arriva noemt het gebied niet veilig en stelt dat er van een goede doorstroming geen sprake is. Ook taxichauffeurs en de Fietsersbond zijn ontevreden. Ze staan niet alleen in hun kritiek want ook veel Leeuwarders klaagden de afgelopen periode steen en been bij de VVD ten aanzien van de doorstroming, het gemis aan een kiss and ride plek bij het station, onduidelijke en gevaarlijke situaties op de shared space etc. In het krantenartikel kunnen we een verklaring lezen voor deze situaties.

De VVD heeft vragen gesteld aan het college >>>