Schriftelijke vragen afsluiting Hendrik Algraweg

Na het lezen van de berichten in het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant van 16 december jl. over het wederom mislukken van een poging van de gemeente om de Hendrik Algraweg af te sluiten is de VVD Fractie zeer verbaasd en bezorgd over de gang van zaken. Wij maken ons er vooral zorgen over dat de rechter tot twee maal toe moest ingrijpen omdat de gemeente de procedures niet lijkt te volgen. De VVD heeft vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees hier de vragen (PDF) >>>