Schriftelijke vragen inbraakgolf Leeuwarder wijken

Op 6 oktober 2017, kopte het Friesch Dagblad over de inbraakgolf in de Leeuwarder wijken de Vossepark en Camminghaburen. Volgens Misdaad in kaart waren er in Leeuwarden dit jaar alleen al 156 inbraken of pogingen tot inbraak. Een inbraak is een zogenaamde high impact crime welke diep ingrijpt op het gevoel van veiligheid van onze inwoners. De VVD fractie stelt vragen hierover en ove rhet gebruik van het Criminaliteits Anticipatie Systeem.

Lees hier de vragen (PDF) >>>