VVD vraagt opheldering over cijfers bezoekersaantallen LF2018

In het Friesch Dagblad van vandaag (30 augustus) verscheen een artikel met de kop: “LF2018 rekent op veel minder bezoekers”. In een interview zegt vertrekkend directeur Lieven Bertels van LF2018 dat het aantal bezoekers aan LF2018 is bijgesteld van 4 miljoen naar 1,4 miljoen. Deze uitspraak is strijdig met de gegevens die de gemeenteraad tot nu toe ontvangen heeft.

Ook in de Leeuwarder Courant verscheen een artikel met dezelfde strekking.

De VVD fractie is zeer verbaasd over deze uitspraak. Het bidbook, de nul-meting en eerste rapportage/monitoring spreekt steeds over 4 miljoen bezoekers. Een voorbehoud en/of nuancering van dat aantal is tot op heden nooit gemaakt. De VVD stelt schriftelijk vragen over deze kwestie: Lees hier de vragen >>>