Debat over de financiën van Leeuwarden Fryslân 2018

Tekst bij het debat over de Financiën van Leeuwarden Fryslân 2018 (Culturele Hoofdstad)

We hebben het in dit debat, opnieuw over Culturele Hoofdstad. Voor het minst prettige gesprek wat we daar over kunnen hebben, namelijk over de vraag of de gemeente Leeuwarden extra geld vrijmaakt voor organisatie en uitvoering.
Er zijn verschillende oorzaken voor de problemen, zo schrijft het college. Mijn fractie heeft gesproken met een vooraanstaande adviseur van Culturele Hoofdsteden, die aan de begroting in het bidbook de opmerking ‘a bit naive’ toevoegde, met een understatement zoals alleen een Engelsman dat kan. Het lijkt ons van belang dat we zicht krijgen op de mate van wensdenken en realiteitszin over toezeggingen op het moment van begroten. Wellicht is het een idee die vraag ook bij de onderzoekscommissie van Provinciale Staten neer te leggen, die commissie gaat immers al op korte termijn kijken naar risico’s bij grote projecten, onder andere Culturele Hoofdstad.

De VVD heeft drie grote zorgpunten. Allereerst de communicatie: De transparantie vinden we soms zorgelijk. Loop niet weg voor problemen, bagatelliseer ze niet, en erken wat er speelt. En soms is het ook gewoon even logisch nadenken: Moet je een oproep doen op twitter voor een gezellig 2018 café, enkele uren voor een persconferentie waarbij er om een miljoenen injectie van de overheid wordt gevraagd? Ik vind het niet heel erg handig.

Als tweede hebben we al eerder onze zorgen geuit over de marketing en de beschikbaarheid en betrokkenheid bij het programma. Afgelopen maandag heeft dhr. Bonnema een aantal heldere antwoorden hierover gegeven. Daarmee is een groot deel van onze zorg wel weggenomen, maar we blijven zeer kritisch over de mate waarin LF2018 in Nederland en daarbuiten bekend is en wordt.
Als laatste is daar de betrokkenheid van de inwoners van Leeuwarden en Fryslân. Wij missen in elk geval het uitgesproken positieve gevoel zoals dat ontstond en zich manifesteerde tijdens het “winnen van de competitie”. Wij vinden die betrokkenheid essentieel voor het succes van LF2018. Ik hoorde iemand de term “tsjakka-moment” noemen. Dat hoeft dan ook weer niet, maar ik begrijp wel de gedachte er achter.

De culturele hoofdstad moet meer zijn dan alleen een feest. We hebben ons ook al ten tijde van de kandidatuur aangetrokken gevoeld tot de urgentie en, de kans om de gemeente en provincie te vernieuwen en te verbeteren. Een kans op extra banen, hernieuwd vertrouwen, kansen voor onze jongeren en een innovatieve buitenboordmotor.

LF2018 moet die kansen verzilveren, die verbondenheid en dat zelfvertrouwen in de komende maanden uitdragen naar de inwoners van stad en provincie. We moeten daarbij onze samenleving weer overtuigen en definitief voor ons winnen. Een betrokken Friese samenleving maakt het verschil en kan die extra impuls geven om er een succesvol feest te maken. En die betrokken Friese samenleving, de Mienskip, was en is nog steeds zo onderscheidend dat daarmee de titel is binnen gehaald.

Ook de VVD fractie erkent dus het gevoel van urgentie om van de Culturele Hoofdstad 2018 een succes te maken. Wij waren meer dan kritisch op de kandidatuur, maar nu LF2018 een feit is, moeten we daar ook het maximale rendement uit halen. Dat betekent niet dat we tevreden zijn met alleen 4 miljoen bezoekers in 2018, maar daar begint het wel. Wij zullen dus, als de wethouder toezegt dat “het lek” boven is en dat er in de toekomst niet opnieuw extra geld naar LF2018 zal gaan, onze verantwoordelijkheid nemen en instemmen met het voorstel van het college.

Harry Bevers
Woordvoerder Cultuur