Vragen over stopzetten pilot mengvormen winkel en horeca

De VVD kreeg recent van ondernemers het signaal dat onverwacht en vroeger dan gepland een einde is gekomen aan de pilot mengvormen winkel en horeca. Ondernemers die aan deze proef meededen (24 in Leeuwarden) hebben te horen gekregen dat er in Leeuwarden weer actief gehandhaafd gaat worden op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet.De VVD kreeg recent van ondernemers het signaal dat onverwacht en vroeger dan gepland een einde is gekomen aan de pilot mengvormen winkel en horeca. Ondernemers die aan deze proef meededen (24 in Leeuwarden) hebben te horen gekregen dat er in Leeuwarden weer actief gehandhaafd gaat worden op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet.

De VVD fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college van B&W in Leeuwarden.

Lees hier de vragen (PDF) >>>