Schriftelijke vragen Bijzet afvalzakken en los afval in Leeuwarden

De afgelopen maanden hebben wij geconstateerd dat er op verschillende plaatsen bij zogeheten ondergrondse afvalcontainers veel zwerfafval bestaat. Het gaat hierbij vooral om de bijzet van afvalzakken en losse spullen in zowel de binnenstad als elders in onze gemeente. Ook na diverse klaagzangen bij het Meldpunt Gemeente Leeuwarden (14058) en SYP (meldpunt Omrin) constateren wij weinig tot geen verbetering. Nu de zomer zich laat aandienen zijn wij bevreesd voor nog meer overlast en opeenhoping van afvalbergen dat ook ongedierte aantrekt.

De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen. 

  1. Is het College bekend met dit terugkerend probleem? In met name de Binnenstad, Heechterp, Schieringen en in de Indische Buurt-Vlietzone.
  2. Hoe tracht het College deze problemen op te lossen?

    De VVD-fractie in Leeuwarden wil van onze stad een schonere stad maken. De losse vuilniszak moet daarom verdwijnen uit het straatbeeld. Dit is mogelijk door de afvalcontainers pasvrij te maken. De kans op “afvaltoerisme” is vrij klein (wie gaat er nu bijvoorbeeld met afvalzakken de binnenstad in?). Ook in diverse andere gemeenten is men niet verplicht een pasje bij de hand te hebben om hun afvalzak kwijt te kunnen (gemeente Den Haag).

    De VVD fractie in Leeuwarden wil daarom derhalve graag een proef van minimaal een jaar met pasloos gebruik van ondergrondse containers, zodat gekeken kan worden of dit de bijzet van afvalzakken verhelpt. Zo blijven de straten schoner; is er minder stank en is er minder kans op ongedierte.

  3. Is het College bereid bovenstaande proef een kans te geven in het kader van een schonere omgeving? Op dit moment is het zo dat diverse mensen hun pasje vergeten en daarom niet hun afval niet kwijt kunnen in een ondergrondse container.


Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande termijnen kunt beantwoorden.

Namens de VVD Fractie,
Sietze Bouma