Boeren ondergeschikt aan toeristen?

(Te Gast in de Leeuwarder Courant)

Boeren ondergeschikt aan toeristen ?

Daar lijkt het wel op als we de plannen van D'66 mogen geloven. In hun motie wordt het college van B&W van Leeuwarden opgedragen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan ( omgevingsplan ) buitengebied meer prioriteit aan toerisme te geven dan aan bestaande agrarische bedrijven. De VVD fractie stemde tegen deze motie.
Een merkwaardige motie van D66, die zou zijn ingegeven door de stelling dat toerisme momenteel meer werkgelegenheid op levert dan onze veehouders en landbouw. In voormalig fusie gemeente Boarnsterhim is het nog niet zo lang geleden het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Een gemeente met veel agrarische bedrijven en aanverwante bedrijvigheid. Agrarische bedrijven kregen daar ruimte om te ondernemen en menige boer heeft geïnvesteerd in de groei en modernisering van zijn bedrijf.

Inmiddels maakt een deel van deze gemeente onderdeel uit van de gemeente Leeuwar-den en wordt de deur op slot gedraaid omdat "De maatschappelijke relevantie van de melkveehouderij is afgenomen vanwege de negatieve ont-wikkeling van de werkgelegenheid" , aldus onder andere D'66 in hun motie.

Maar dat is pertinent onjuist!

De maatschappelijke relevantie zit hem in het feit dat deze sector hoogwaardig voedsel produceert, onze mooie provincie groot heeft gemaakt en op werkgelegenheidsgebied haar steentje bijdraagt.
Het lijkt er op dat de indieners alleen de werkgelegenheid van de boeren zelf telt ? en niet de afgeleide werkgelegenheid. Om nog maar te zwijgen van de zuivelfabrieken in Friesland. De boer is geen paria maar juist iets om trots op te zijn, die moet je niet schouderen maar koesteren en ruimte bieden.

"Stadse fratsen"
Want zo typeer ik toch wel deze motie van D'66 met hun opvatting over de agrarische sector. Ga eens een eindje over het platteland fietsen en zie wat deze boeren doen. Of geniet vanaf het water met een bootje door de vele nieuw sloepen routes rondom en naar Leeuwarden. In de gemeenten heeft het toerisme ook niet stil gestaan. Kamperen bij de boer is ook een groeiende sector. Waarbij de gas-ten het boerenleven bovendien beter leren kennen en waarderen! Wellicht moeten de indieners dat ook eens doen.
De motie laat een een gebrek aan historisch besef en trots zien, want Leeuwarden was vanouds sterk op de landbouw gericht met de veemarkt, de Condensfabriek en de Coõperatieve zuivelbank.

Leeuwarden heeft wat met landbouw! En uiteraard oog voor toerisme.

Sietze Bouma