VVD Koffiekar op LEIP! was groot succes

Op maandag 29 augustus 2016 was de VVD-fractie aanwezig op het vierde LEIP! Meet & Greet evenement. Het is dé introductiedag voor alle eerstejaars studenten van de drie hogescholen in Leeuwarden. De VVD bracht de “Koffiekar” naar het Wilhelminaplein om met studenten in gesprek te gaan over de toekomst van Nederland en de stad.

Door middel van een – uiteraard gratis – bakje koffie wilden wij te weten komen wat studenten bezig houdt. Wat moet er veranderen? Zijn er knelpunten? Heb je ideeën? Allerlei soorten vragen waar onze fractie graag een antwoord op wil hebben. Studenten zijn namelijk belangrijk voor de stad en daarom vinden wij het essentieel dat hun stem gehoord wordt. Dat er soms veel tijd nodig is om dingen te veranderen is duidelijk, maar het is goed om te weten wat studenten (en bewoners) bezighoudt. Het gaat dus niet zozeer over het geven van voorlichting, het gaat er echt om dat wij als VVD een luisterend oor bieden aan een ieder die wat te zeggen heeft.

Ruim 3500 eerstejaars studenten van Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool en Hogeschool van Hall Larenstein konden ervaren wat Leeuwarden op vrije tijd en zakelijk vlak te bieden had. De VVD fractie kijkt daarom ook terug op een zeer geslaagde dag waarbij er met veel bewoners en studenten gesproken is over de toekomst van Nederland en de stad.

Als fractieondersteuner heb ik geholpen om dit tot stand te brengen. Ik kijk tevreden terug op de afgelopen periode waarin ik de fractie heb mogen ondersteunen. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage en woon ik in Den Haag, maar ik kom zeker weer terug te bij de VVD Leeuwarden. Ik wens iedereen de komende periode veel succes toe; en zeker ook met de voorbereidingen voor de komende verkiezingen volgend jaar.

Met liberale groet,

Kevin Messak