Geen steun voor het voorstel om de sluitingstijden van horeca te veranderen

VVD Leeuwarden is verrast door het feit dat er een voorstel ligt voor het beperken van de openingstijden voor een groot deel van de binnenstad. In dit eerste concept van het nieuwe horecabeleid staat o.a. een voorstel tot drastische aanpassing van de sluitingstijden in delen van de stad.

In een klein deel van de binnenstad zou de sluitingstijd 05.00 uur in de ochtend blijven. De overige horeca krijgt – afhankelijk van het gebied-  te maken met sluitingstijden van 01.00 uur of 03.00 uur.

Het gebied dat tot 05.00 uur in de ochtend open zou mogen blijven bestaat grofweg uit het gebied Schavernek, Ruiterskwartier, Doelesteeg en een klein gebied langs de Stationsweg. Voor de VVD-fractie is het niet duidelijk wat de dwingende noodzaak is om deze voorgestelde beperking en aanscherping in te voeren. Er loopt namelijk nog een onderzoek naar de mogelijkheden om de sluitingstijden vrij te geven. In steeds meer steden zien we dat ingevoerd worden, we wachten deze resultaten graag af.

Een groot aantal horecaondernemers wordt in het concept beleid drastisch beperkt in hun bedrijfsvoering. Voor een deel van deze ondernemers zal zelfs de noodzaak ontstaan om, na de overgangsperiode, de tap definitief dicht te doen vanwege omzetderving. Zij verdienen juist in de late uren van de nacht. Vooral de horecaondernemers in en rondom de Grote Hoogstraat, van oudsher een uitgaansgebied met een eigen publiek.

Daarnaast kan het samenbrengen van publieksstromen in een klein deel van de stad ook risico’s met zich meebrengen. Niet elke groep mengt namelijk gemakkelijk met een andere. Dit kan spanningen met zich meebrengen. De VVD-fractie vindt het belangrijk dat je met een veilig en vertrouwd gevoel een avond uit moet gaan. Daarom is onze fractie erg benieuwd naar de afwegingen en onderbouwing op het gebied van veiligheid. Dat is iets wat we in het ontwerp- beleidsplan dit najaar zeker ook willen terugzien.

In de binnenstad wordt ook gewoond. Niet in elk deelgebied van de binnenstad is deze bewoning intensief. Rekening houden met de nachtrust van de bewoners kan een argument zijn wanneer er sprake is van grote overlast. Echter, het wonen in de binnenstad is een keuze voor wonen in een gebied met meer reuring en lawaai.   

Het is voor de VVD-fractie belangrijk dat ondernemers niet onnodig worden belemmerd in hun bedrijfsvoering. Daarom denkt onze fractie bij het nieuwe horecabeleid in beginsel niet aan het beperken van openingstijden. De horeca is belangrijk voor een levendige, bruisende stad voor inwoners, bezoekers en toeristen. Het economisch belang van de sector Leeuwarden mag niet onderschat worden. Er werken bijvoorbeeld veel studenten werken naast hun studie in de horeca.

De fractie  wil  graag eerst de resultaten van het onderzoek naar het vrijgegeven van de sluitingstijden afwachten. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het voorjaar van 2017 is afgerond. De overige onderdelen van het concept- beleid, zoals een gebiedsindeling en een afwegingskader voor verschillende vormen van horeca, kunnen wat de fractie betreft wel dit najaar worden besproken.

Pietrick Veenstra