Richtinggevend Debat 2016

De VVD kiest voor genen en niet de stenen. Daarbij is de gemeente Leeuwarden er voor de inwoners en ondernemers van de stad en niet andersom. Een nieuwe beweegbare brug is prachtig maar staat niet in verhouding tot de prioriteit van een veilige stad.
Wij willen dat de jongeren in de gemeente Leeuwarden een toekomst hebben. Of ze nu net geboren zijn of 55 jaar geleden. Ieder moet veilig over straat kunnen, kunnen sporten, aangemoedigd worden om te gaan ondernemen en een reële kans op een baan hebben zonder dat ze daarvoor onze gemeente en provincie uit hoeven.

Door die bril hebben wij de MTR stukken gelezen en aan de hand daarvan prioriteren wij. Gezien de onzekerheid op het sociale domein en het rekenresultaat nog niet bekend is vinden wij het te vroeg om nu al uitspraken te doen over de inzet van reserves als dekking. We kunnen wel heel erg duidelijk zijn over de 13 pagina tellende bijlage 3: Of te wel de bijlage... "....waar kunnen we onze inwoners en ondernemers extra laten betalen voor nieuwe prestige projecten."

De VVD gaat niet mee in deze voorstellen en derhalve ook niet in het versoberen van de belasting kwijtschelding voor de mensen die dit nodig hebben. Wat ons betreft kan wel de verkoop van de aandelen van Enexis ingezet worden, moeten we er naar streven om ons vastgoed en snippergroen af te stoten en kunnen we nog efficiënter gaan werken. Ik kom daar later bij de indiening van onze moties op terug.
Wat vinden we belangrijk:

Sport

De sportclub moet goed bereikbaar en veilig zijn. Buiten omkleden is niet van deze tijd. Sporten is belangrijk. Het is gezond, het ontspant, zorgt voor regelmaat, vergroot je doorzettingsvermogen en je leert samen te werken. Deze eigenschappen zijn ook in je prive en werkende leven van essentieel belang . Niet in de laatste plaats geeft het ook de kinderen die het moeilijk hebben een droom. Om even de wereld om hun heen te vergeten en te dromen dat ze Johan Cruijff, Zinedine Zidane of Messi zijn. Daarom steunt de vvd het oplossen van de knelpunten bij onze sportclubs.

Cultuur

Cultuur verruimt je blik, het laat je op een andere manier naar de wereld kijken. Het verbetert oa de leesvaardigheid en verhoogt de emotionele intelligentie. Door cultuureducatie en educatie in het HCL te steunen bereiden wij onze kinderen voor op een veranderende samenleving waarbij emotionele intelligentie en op een andere manier naar de wereld kijken je waardevol maakt op de arbeidsmarkt. Daarom gelooft de VVD in cultuureducatie en maken we daar graag structureel geld voor vrij. We dienen samen met de PvdA een motie in tot het structureel verankeren van talentontwikkeling.

Veiligheid

Of je nu 2 maanden oud bent of 95 jaar je verdient het om op te groeien en te leven in een veilige stad. Daar zijn wij als overheid verantwoordelijk voor. Die veiligheid is de basis om je te kunnen ontwikkelen, om te kunnen ontdekken en om plezier te maken. Of je als jongen nu graag met meisjes zoent of met jongens en of je wieg nou in Goutum stond of in Gambia wij willen dat je in Leeuwarden veilig over straat kan. Zonder dat je wordt uitgescholden, bedreigd of mishandeld. Daarom namen wij in 2013 samen met de Groep Brakenhoff het initiatief om als symbool voor die gelijkwaardigheid, een regenboogpad te schilderen. U steunde dit initiatief en dit weekend werd de regenboogtrap onthuld.
Maar er moet meer gebeuren. Leeuwarden stond dit jaar op de AD misdaadmeter op plek 15. Daarmee was onze stad onveiliger dan grotere gemeenten als Zwolle (60e plaats) of Groningen (18e plaats).
In deze zelfde lijst valt een stad te ontdekken die het opmerkelijk beter doet dan wij. Zo steeg de gemeente Almere het afgelopen jaar van plek 16 naar 33 ondanks dat Almere de 8e grootste stad is van Nederland. Almere staat er om bekend dat ze de veiligheid samen met partners inwoners en ondernemers verbeteren. Wij adviseren het college om eens contact op te nemen met Almere en kennis te nemen van deze aanpak. Het zal u niet verbazen dat wij het erg belangrijk vinden dat de intensivering op het veiligheidsbeleid wordt gecontinueerd.

Ondernemen

Het moet leuk en gemakkelijk zijn om te kunnen ondernemen in onze gemeente. Dat doen we door gemeentelijke belastingen laag te houden, overbodige vergunningen af te schaffen of te vereenvoudigen en onze gemeente klantvriendelijker te maken. Maar ook door bij onze eigen gemeente een beter inzicht te hebben in welke ondernemers uit onze gemeente wat kunnen leveren, tegen welke prijs. We dienen daarom de motie lokale stimulans in en steunen van harte intensiveringen als het verbeteren van economisch beleid en profilering, aanpak onderwijs en arbeidsmarkt, toerisme , marketing en evenementen en boppeslach.

De VVD dient de volgende moties in:

Bij ons dus geen nieuwe prestige projecten maar terug naar de basis waar het om gaat. Onze inwoners en ondernemers.