Algemene ledenvergadering Lokaal netwerk VVD Leeuwarden

Op 11 mei jl. vond de algemene ledenvergadering van het Lokaal netwerk VVD Leeuwarden plaats. Naast de formaliteiten – zo moesten de financiën en het secretarieel jaarverslag met de leden besproken worden – stonden er een aantal belangrijk punten op de agenda.

Voor de leden van de liberale partij heeft er in het najaar van 2015 een belangrijk congres plaatsgevonden. Tijdens dit congres zijn de leden akkoord gegaan met de nieuwe statuten. Hierdoor heeft de VVD een omslag gemaakt naar een open netwerkpartij. Voor de leden van VVD Leeuwarden betekende dit dat zij hun afdeling zagen veranderen in Lokaal netwerk VVD Leeuwarden. Wat dit in de praktijk betekent voor de Leeuwarder leden, werd tijdens de ledenvergadering uitgelegd door de voorzitter. Belangrijk onderdeel hiervan is dat de activiteiten – die in lijn staan met onderwerpen die terugkeren in het verkiezingsprogramma – niet alleen gericht zijn op leden, maar ook op geïnteresseerden en liberalen die geen lid zijn van de partij. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor locaties die interessant en toegankelijk zijn voor een breed publiek. Denk daarbij aan de thema-avond over cultuur in de Harmonie.

Tevens werd ook aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen die zullen plaatsvinden in het najaar van 2017. De voortgang met betrekking tot de herindeling was onderwerp van gesprek. Ook heeft het bestuur de leden ingelicht over het opstellen van het verkiezingsprogramma en de campagne. VVD Leeuwarden heeft net als andere lokale netwerken een campagneleider benoemd, te weten Kor van der Meulen. Kor zal in deze rol de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen begeleiden en lokale campagne trekken. In het kerncampagneteam wordt nu eerst nagedacht over de strategie en in een later stadium zal dit team een beroep doen op leden om een steentje bij te dragen aan diverse projecten in de campagne.

Tot slot was er ook voldoende aandacht voor de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De leden van VVD Leeuwarden stemden namelijk in met de voordracht van twee Leeuwarder kandidaten voor de kieslijst van de VVD. Mevrouw A. de Vries en de heer H. Bevers zijn voorgedragen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De ledenvergadering werd afgesloten met een borrel. Onder het genot van een goed glas wijn en een bitterbal ontstonden al snel weer nieuwe ideeën en enthousiaste plannen voor een nog liberaler Leeuwarden.