Legacy Cultuur

De VVD-fractie vindt cultuur belangrijk. Cultuur inspireert, laat je op een ander manier naar de wereld kijken, zorgt voor verbinding en ontspanning. Leeuwarden heeft cultureel veel te bieden, van de Iepenloftspullen, het Princessehof, het Noorderlijk Film Festival, de Harmonie tot nieuwe sterren als Podium Asteriks en Welcome to the Village.

De concept notitie cultuur legacy van het college vormt een goede basis voor de komende jaren. Er wordt sterk ingezet op cultuureducatie en talentontwikkeling . Beide zijn voor de VVD de basis van een goed cultuurbeleid. Daarnaast is er oog voor alle doelgroepen, niet alleen voor jong maar ook voor ouder. Al met al een goede basis. Maar er is ook ruimte voor verbetering.

Niet alleen pop

Er wordt door het college gekozen voor popcultuur. Wij begrijpen deze keuze gezien de aanwezige infrastructuur maar vragen het college deze breed uit te leggen. Immers, popcultuur is meer dan muziek; het is ook (zeefdruk)kunst, dans en graffiti. Daarnaast vragen wij het college om ook oog te blijven houden voor de klassieke muziek . Zonder deze muziek was er geen popmuziek geweest en Cityproms is een aansprekend voorbeeld van een laagdrempelig en innoverend klassiek festival.

De VVD-fractie wil daarnaast dat het gemakkelijker wordt om muziek te maken in de stad, zoals in cafés of op verschillende pleinen. Hier kunnen aanstormende artiesten hun live ervaring opdoen, gevestigde artiesten een try out doen en kunnen inwoners en bezoekers van onze stad kennismaken met het talent uit onze stad. Dit betekent ook dat de gemeente overbodige regelgeving moet schrappen en kritisch kijkt naar de kosten die zij rekent. Het Mata Hariplein is daarbij een interessante plek, centraal tussen Kunstkade, Neushoorn, de Harmonie en D'Drive, alwaar het gemakkelijk moet zijn om optredens te kunnen geven.

Goed cultuurbeleid is een combinatie van cultuur-, economie- en sociaalbeleid

De VVD vindt dat een goed cultuurbeleid een combinatie is van cultuur-, economie- en sociaalbeleid. Het college denkt nog te veel alleen vanuit cultuur. Een goed voorbeeld vinden wij Innofest. De deelnemende festivals stellen hun festivalterrein open als een levend laboratorium. Start-ups, bedrijven, ondernemers en studenten komen samen op de festivals om hier (maatschappelijk verantwoorde) prototypes te testen en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar festivals en ondernemers uit de regio zelf mee te maken hebben. De VVD wil dat de gemeente Leeuwarden festivals gebruikt om haar vraagstukken (op het gebied duurzaamheid, sociaal, onderhoud, energie, etc.) neer te leggen en een launching customer wordt voor interessante nieuwe producten en ideeën die zijn bedacht tijdens het festival. Hierdoor kunnen festivals ook veel minder afhankelijk worden van cultuursubsidies.

Basis op orde

De culturele basisinstellingen heten niet voor niks onze basisinstellingen. Door de culturele hoofdstad moeten we niet onze basisinstellingen vergeten. Onze basis moet op orde. Niet alleen financieel maar ook kwalitatief en toekomstbestendig. Het college moet zich hier sterk voor maken door talentontwikkeling, kwaliteitsontwikkeling en toekomstbestendigheid te stimuleren.
Dit betekent overigens niet automatisch het verstrekken van extra subsidie.

Subsidie

De VVD is kritisch ten opzichte van het verstrekken van subsidies. Ons huidige cultuurbestel is echter gericht op de verstrekken van subsidies. Om minder afhankelijk te worden van subsidies moet worden gestimuleerd dat instellingen andere inkomstenbronnen aanboren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van (gezamenlijke) crowdfunding.