VVD Leeuwarden levert twee kandidaten voor de Tweede Kamer

Uiterlijk in Maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door de leden van de VVD Leeuwarden zijn Aukje de Vries en Harry Bevers voorgedragen om daarin zitting te nemen.

Aukje de Vries (1964) zit sinds 2012 al in de Tweede Kamer voor de VVD met onder andere de portefeuilles 'Belastingen' en 'Waddenzee'. Harry Bevers (1965) is ondernemer en zit nu nog namens de VVD in gemeenteraad van Leeuwarden met onder andere de portefeuille 'Sociaal Domein'.

De VVD Leeuwarden is blij een tweetal uitmuntende kandidaten te hebben om zo ook het regionaal liberaal geluid in het Haagse te kunnen laten doorklinken. Friesland – en Leeuwarden – zijn straks sterk vertegenwoordigd.