VVD Leeuwarden steunt lokale ondernemers en stelt schriftelijke vragen

De VVD fractie heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld ten aanzien van een Lokale Inkoop Database (LID). De VVD fractie vindt dat lokale ondernemers evenveel kans moeten maken om een opdracht te krijgen bij de gemeente Leeuwarden en waar mogelijk zelfs voorrang moeten krijgen.


Met zo'n database voor lokale ondernemers kan de gemeente hen een grotere kans bieden op gemeentelijke opdrachten. De gemeente Leeuwarden biedt op dit moment niet een portaal waarop ondernemers hun diensten en interesses kenbaar kunnen maken. Daarom stelt de VVD fractie nu de volgende vier vragen

1. Is het College bekend met dit initiatief? 

2. Is het College het met de VVD eens dat het voor de gemeente, de ondernemers, de economie en de werkgelegenheid interessant is om ook een lokale inkoopdatabase op te zetten. Zo nee, waarom niet?

3. Is het College bereid eenzelfde database voor lokale ondernemers in te richten waarin ondernemers zelf kunnen aangeven welke producten of diensten ze kunnen aanbieden die de gemeente geregeld afneemt? Zo nee, waarom niet?

4. Binnen welke termijn gaat het College de database instellen en daarbij de lokale ondernemers actief informeren over deze database.