VVD Leeuwarden stemt in met het Herindelingsadvies

VVD Leeuwarden zegt volmondig "Ja" tegen herindeling met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel. Op 1 januari 2018 zal de nieuwe gemeente circa 121.400 inwoners tellen, verspreid over 36 kernen over een oppervlakte van circa 256km2. 


Het voorgestelde samenspel van drie herindelingen is uniek in Nederland. Daarnaast hebben de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradeel een heel duidelijk signatuur, de mooiste kinderboederij van Friesland (Doniastate) en de mooiste iepenloftspullen van Friesland. 

"Met mooi weer stap ik met regelmaat op de fiets om de Doniastate te bezoeken. Het ontstaan van de iepenloftspullen toont wellicht nog wel het treffendst de enorme kracht die een hechte gemeenschap kan bewerkstelligen.


Op 25 augustus 1951, ’s ochtends om 7 minuten over vijf stortte de kerktoren van Jorwert spontaan in. Het dorp vond dat de toren herbouwd moest worden en er ontstonden talrijke initiatieven om geld in te zamelen. Toen de toren na 2 jaar op 25 augustus 1953 weer hersteld was, hebben de Jorwerters om de gulle gevers te bedanken het iepenloftspul ‘De klokken van Jorwert’ gespeeld. Niet je hand ophouden maar de handen uit de mouwen steken, bikkelen en successen vieren." 

Wat de VVD betreft staat de komende periode in het teken van leren van elkaar, elkaars sterke kanten verder versterken en samen zwakke kanten te lijf gaan. Samenwerken is daarbij de opdracht. Daarbij verlangen we van het gemeentebestuur dat nog eerder dan bij Boarnsterhim het geval was om beleid met elkaar te integreren en vanaf dit moment al te gaan denken vanuit de nieuwe gemeente. Daarbij zal de VVD de lastendruk in de nieuwe gemeente scherp volgen. "Zoals u van ons gewend bent houden we de lastendruk voor inwoners en bedrijven graag zo laag mogelijk." Aldus Fractievoorzitter Serge Hollander.