VVD fractie tegen komst AZC in Leeuwarden

De VVD fractie is tegen het besluit van het college van B&W van Leeuwarden om een AZC te vestigen aan de Snekertrekweg.

De VVD in Leeuwarden is van mening dat het probleem van de onvoldoende plaatsen voor vluchtelingen in de AZC's niet veroorzaakt wordt door capaciteit, maar door stagnatie van de doorstroming van statushouders vanuit de AZC's naar reguliere woonruimte. In Leeuwarden hebben we daar in het verleden veel op geïnvesteerd, en hebben tot dit jaar ook meer statushouders opgenomen dan de door de Rijksoverheid opgelegde taakstelling.

In Leeuwarden worden vluchtelingen opgevangen in crisis- en noodopvang, overigens met steun van de VVD. Verder nemen we in Leeuwarden verantwoordelijkheid voor onze taakstelling voor huisvesting van statushouders, en zonodig statushouders van gemeenten in Friesland die daarvoor onvoldoende capaciteit hebben. Kortom, in Leeuwarden nemen we meer dan onze verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen.

Met de komst van een AZC wordt draagvlak en acceptatie, dat in onze gemeente tot nu toe in ruime mate aanwezig is, onnodig onder druk gezet. En de oorzaak van het probleem wordt niet opgelost.

De VVD fractie in Leeuwarden steunt de vestiging van een nieuw AZC niet en zal zich in de gemeenteraad tegen de plannen uitspreken.