VVD voor behoud van autoverkeer Kelders

De fractie van de VVD Leeuwarden heeft in de gemeenteraad van deze week kritische vragen gesteld over het voornemen om de straat 'Over de Kelders' verboden te maken voor auto's. Sinds een hevige brand in 2013 werd tijdens de herbouw het autoverkeer in dit gebied gestremd. In tegenstelling tot de VVD is Pal GroenLinks er voorstander van om de auto's voorgoed uit deze straten te weren. Als reactie op hun schriftelijke vragen kondigde het college van burgemeesters en wethouders een onderzoek aan naar de ideale verkeerssituatie voor de straten 'Over de Kelders' en 'de Kelders'.

Sietze Bouma, raadslid en woordvoerder van VVD Leeuwarden, vindt een onderzoek geldverspilling. Bouma wil dat er geluisterd wordt naar de ondernemers. In een brief aan de Raad lieten ondernemers en bestuur van winkelgebied 'De Oude Markten' weten weinig behoefte te hebben aan een onderzoek. Het gevolg van de situatie tijdens de herbouw was omzetverlies en daarom wensen zij een herstel van de oude situatie. Een situatie waarin fiets- en voetgangers aan beide zijden van de gracht weer toegang krijgen en autoverkeer op 'Over de Kelders' ook weer wordt toegestaan. Meer reuring is namelijk hard nodig voor een gezonde middenstand in deze straten.

De VVD kan zich hier goed in vinden en ziet daarom weinig in een onderzoek. De VVD vindt dat een stad voor iedereen bereikbaar hoort te zijn. Wethouder Thea Koster liet in haar respons weten toch onderzoek uit te voeren en met alle betrokken stakeholders te gaan praten. De VVD houdt de vinger aan de pols: in het voorjaar van 2016 wordt duidelijk hoe de verkeerssituatie van 'Over de Kelders' en 'de Kelders' gaat worden.